ÁP LỰC TRONG CÔNG VIỆC Tiếng anh là gì – trong Tiếng anh Dịch

Tại sao bạn dốt tiếng Anh?
Tại sao bạn dốt tiếng Anh?

ÁP LỰC TRONG CÔNG VIỆC Tiếng anh là gì – trong Tiếng anh Dịch

Ví dụ về sử dụng Áp lực trong công việc trong một câu và bản dịch của họ

Mọi người cũng dịch

Bạn sẽ gọi ai khi bạn cảm thấy áp lực trong công việc hoặc sau một cuộc chiến tranh lạnh với người khác?

Who do you usually call when you feel pressure at work or after a fight with your significant other?

Theo Sunil, những phàn nàn về áp lực trong công việc trở nên nhiều hơn sau kỳ

nghỉ năm mới.

Người đàn ông này, do áp lực trong công việc, thường xuyên lạm dụng và đánh đập cô mà không có lý do.

Chịu được áp lực trong công việc và sẵn sàng làmviệc vào ngày cuối tuần

nếu cần.

Cho dù bạn hi vọng trở thành Picasso tiếp theo hay

chỉ làm giảm áp lực trong công việc, thì điều đó cực kỳ đáng giá.

Whether you hope to become the next Picasso or

just a little less stressed at work, it’s worth a shot.

Hành vi này có lẽ không liên quan đếncông việc, tuy nhiên

cảm giác dễ cáu giận là kết quả của áp lực trong công việc.

This behavior might not seem work-related,

but feeling irritable could be a direct result of workplace stress.

Người dân Trung

Quốc cảm thấy có nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống.

With the increasing improvement of the national economy and the people’s living standards,

Chinese people feel much pressure in work and life.

Giữa áp lực trong công việc, lịch trình dày đặc của gia đình và những phiền nhiễu vô tận từ điện thoại và đồng hồ, chúng

ta không có nhiều thời gian yên tĩnh( trừ buổi sáng rất sớm, tất nhiên).

Between the pressure at work, the crazy schedules of our families and the endless distractions from our phones and watches,

there isn’t much quiet time(besides the very early morning, of course).

Nhưng thực tế đáng buồn là

khi họ bắt đầu với lý tưởng cao cả này, những áp lực trong công việc khiến nó không thể tồn tại lâu dài.

But the sad reality is

that for many who start out with these lofty, progressive ideals, the pressures at work make it impossible in the long run.

Căng thẳng và áp lực trong công việc không giống như ở nhà,

vì vậy những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần vẫn đang làmviệc cần một loại trợ giúp khác.

Stress and pressure in work is not the same as at home,

so those with mental health issues who are stillin work need a different kind of help.

Áp lực trong công việc, vấn đề với các con,

vấn đề với những thành viên kháctrong gia đình, và rất nhiều thứ khác có thể tràn vào cuộc hôn nhân của hai bạn.

Work stress, issues with the kids,

issues with other family members, and so many other things can overflow into your marriage.

Nó có thể cực kỳ bực bội khi dành nhiều ngày của bạn để cố gắng sử dụng một hệ thống phức tạp và khó khăn,

đặc biệt nếu nó khiến bạn cảm thấy bị áp lực trong công việc.

It can be incredibly frustrating spending your days trying to use a complex and difficult system,

particularly if it causes you to feel under pressure at work.

July 6, 2017Với sự cải thiện ngày càng tăng của nền kinh tế quốc dân và mức sống của người dân,

người dân Trung Quốc cảm thấy rất nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống.

July 6, 2017With the increasing improvement of the national economy and the people’s living standards,

Chinese people feel much pressure in work and life.

Nó có thể cực kỳ bực bội khi dành nhiều ngày của bạn để cố gắng sử dụng một hệ thống phức tạp và khó khăn,

đặc biệt nếu nó khiến bạn cảm thấy bị áp lực trong công việc.

It can be extremely frustrating to spend your days trying to use a complex and difficult POS system,

especially if you feel under pressure at work.

Nếu áp lực trong công việc là một phần của cuộc sống hàng ngày,

bạn sẽ vui mừng khi biết rằng có những điều bạn có thể làm để giảmáp lực và chứng minh cho những người khác rằng bạn có thể xử lý áp lực hiệu quả.

If pressure at work is part of your everyday life,

you will be pleased to learn that there are things you can do to both lower thepressure and prove to others that you can handle pressure effectively.

Nếu áp lực trong công việc là một phần của cuộc sống hàng ngày,

bạn sẽ vui mừng khi biết rằng có những điều bạn có thể làm để giảmáp lực và chứng minh cho những người khác rằng bạn có thể xử lý áp lực hiệu quả.

If pressure at work is part of your everyday life,

you will be happy to learn that there are things you can do to both lower thepressure and prove to others that you can handle pressure effectively.

Thực hiện điều đó(việc bỏ thuốc lá) là khó khăn,

bởi vì có rất nhiều áp lực trong công việc, vì vậy tôi hút thuốc để làm giảm bớt

sự căng thẳng,” nhân viên văn phòng Bắc Kinh Wei Bin, 32 tuổi, nóitrong một cuộc phỏng vấn.

It is difficult, because there is a lot of pressure at work, so I smoke to alleviate the tension,” Beijing

office worker Wei Bin, 32, said in an interview.

Kết quả: 2664, Thời gian: 0.0163

Từng chữ dịch

Cụm từ trong thứ tự chữ cái

áp lực trên mắt áp lực trên mỗi áp lực trên một số áp lực trên phổi của bạn áp lực trên thị trường áp lực trì trệ áp lực trong bàng quang áp lực trong bê tông áp lực trong bơm áp lực trong cổ họng áp lực trong công việc áp lực trong công việc là áp lực trong cuộc sống áp lực trong cuộc sống hàng ngày áp lực trong cuộc sống hằng ngày áp lực trong dạ dày áp lực trong dòng chính áp lực trong đầu áp lực trong đường ống áp lực trong hệ thống áp lực trong hộp sọ

Truy vấn từ điển hàng đầu

Bạn đang xem bài viết: ÁP LỰC TRONG CÔNG VIỆC Tiếng anh là gì – trong Tiếng anh Dịch. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *