CÂU ĐẢO NGỮ tieng anh

Tập 9 – nghề lưới ba lớp dính đa hệ của ngư dân
Tập 9 – nghề lưới ba lớp dính đa hệ của ngư dân

CÂU ĐẢO NGỮ tieng anh

University: Đại học Quốc gia Hà Nội

Course: Ngôn ngữ Anh

CÂU Đ O NG ( REVERSION )Ả Ữ

1. Đ o ng là gì?ả ữ

Đ o ng trong tếếng Anh là hi n t ng phó t (hay còn g i là tr ng t ) và tr đ ng t trong câu đ c ả ữ ệ ượ ừ ọ ạ ừ ợ ộ ừ ượ

đ a lến đ ng đâầu câu, tr c ch ng nhằầm nhâến m nh vào hành đ ng, tnh châết c a ch ng .ư ứ ướ ủ ữ ạ ộ ủ ủ ữ

Câếu trúc ng pháp c a câu cũng sẽẽ thay đ i thành:ữ ủ ổ

Phó t + Tr đ ng t + Ch ng + Đ ng t chínhừ ợ ộ ừ ủ ữ ộ ừ

Đ o ng trong tếếng Anhả ữ

Ví d :ụ

I mẽt hẽr only oncẽ = Only oncẽ did I mẽẽt hẽr

(Tôi m i g p cô ấấy 1 lấần.)ớ ặ

Phó t : Only oncẽừ

Tr đ ng t quá kh : didợ ộ ừ ứ

Shẽ sings bẽautfully = Bẽautfully doẽs shẽ sing

(Cô ấấy hát hay.)

Phó t : bẽautfullyừ

Tr đ ng t hi n t i chia thẽo ch ng : doẽsợ ộ ừ ệ ạ ủ ữ

2. Các cấấu trúc đ o ng trong tếấng Anhả ữ

Có nhiếầu các câếu trúc đ o ng khác nhau. Sau đây là nh ng câếu trúc đ o ngả ữ ữ ả ữ trong tếếng Anh thông

d ng nhâết trong vằn nói và vằn viếết mà các b n câần nằếm rõ:ụ ạ

Đ o ng v i các tr ng t ch tấần suấất (th ng là tr ng t ph đ nh)ả ữ ớ ạ ừ ỉ ườ ạ ừ ủ ị

Never/ Rarely/ Hardly/ Seldom/ Litle/ ever + tr đ ng t + S + Vợ ộ ừ

(không bao gi /hiếấm khi ai đó làm gì)ờ

Ví d :ụ

Shẽ hardly doẽs hẽr homẽwork = HARDLY doẽs shẽ do hẽr homẽwork.

(Hấầu nh cô ấấy không bao gi làm bài t p.)ư ờ ậ

I havẽ nẽvẽr listẽnẽd to such a good song = NEVER havẽ I listẽnẽd to such a good song.

(Ch a bao gi tôi nghe m t bài hát hay nh thếấ.)ư ờ ộ ư

Đ o ng v i NO và NOT ANYả ữ ớ

No/ Not any + N (danh t ) + tr đ ng t + S + Vừ ợ ộ ừ

Bạn đang xem bài viết: CÂU ĐẢO NGỮ tieng anh. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *