Chủ nợ (CREDITOR) là gì ? Đặc điểm và phân loại chủ nợ

Tiếng Anh 10 – Thi nói chủ đề Viet Nam and International Organizations- Việt Nam và tổ chức quốc tế
Tiếng Anh 10 – Thi nói chủ đề Viet Nam and International Organizations- Việt Nam và tổ chức quốc tế

1. Khái niệm chủ nợ

Chủ nợ (CREDITOR) là bất kỳ người cho vay nào, trong quá trình kinh doanh, mở rộng tín dụng đều đặn, được hoàn trả bởi hợp đồng với bên thứ hai gọi là bên nợ. Tiền vay có thể hoàn trả trong nhiều đợt trả góp bằng nhau trên một thời kỳ nhất định, hoặc trong một số khoản vay kinh doanh, có thể trả hết tùy theo quyền chọn của người vay hoặc của người cho vay. Người cho vay nào chấp nhận thế chấp sẽ có trái quyền đối với tài sản của người vay, trong khi người cho vay nào cho vay dựa trên tín nhiệm của người vay, chỉ có thể trông đợi vào thu nhập trong tương lai của người vay.

Như vậy, Chủ nợ (creditor) là cá nhân, tổ chức cho khách hàng vay tiền để đổi lấy lời hứa sẽ trả lại vốn gốc và lãi suất vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

2. Cách phân loại chủ nợ

Chủ nợ được phân loại thành:

Chủ nợ cá nhân (Personal Creditor) là những người cho bạn bè hoặc gia đình vay tiền.

Chủ nợ thực sự (Real Creditor) như ngân hàng hoặc công ty tài chính là chủ thể có hợp đồng pháp lí với người vay, đôi khi được quyền yêu cầu bất kì tài sản nào của con nợ nếu không trả được tiền đã vay.

Như vậy, Chủ nợ có thể được phân loại là chủ nợ cá nhân hoặc chủ nợ thực sự. Những người cho bạn bè hoặc gia đình vay tiền là những chủ nợ cá nhân. Các chủ nợ thực sự như ngân hàng hoặc công ty tài chính có hợp đồng pháp lý với bên vay, đôi khi cho người cho vay quyền yêu cầu bất kỳ tài sản của con nợ nào (ví dụ: bất động sản hoặc xe hơi) nếu không trả được khoản vay.

3. Đặc điểm của chủ nợ

Chủ nợ kiếm tiền bằng cách tính lãi suất cho các khoản vay mà họ cung cấp cho khách hàng của họ.

Ví dụ, nếu một chủ nợ cho vay 5.000 USD với lãi suất 5%, người cho vay kiếm được lãi suất cho vay. Đổi lại, chủ nợ chấp nhận một mức độ rủi ro mà bên vay không thể hoàn trả khoản vay. Để giảm thiểu rủi ro, hầu hết các chủ nợ chỉ định lãi suất hoặc phí dựa trên danh tiếng và lịch sử tín dụng trong quá khứ của người đi vay. Vì vậy, là một người vay có trách nhiệm có thể giúp bạn tiết kiệm một khoản tiền đáng kể, đặc biệt nếu bạn đang vay một khoản vay lớn như thế chấp. Lãi suất cho các khoản thế chấp thay đổi dựa trên vô số các yếu tố, bao gồm khoản thanh toán trước và chính người cho vay; tuy nhiên, độ tin cậy về tín dụng của một người có tác động chính đến lãi suất.

Những người vay có điểm số tín dụng cao được coi là có nguy cơ thấp đối với chủ nợ, và kết quả là, những người vay này thu được lãi suất thấp. Ngược lại, người vay có điểm tín dụng thấp thì rủi ro hơn cho chủ nợ và để giải quyết rủi ro; chủ nợ tính lãi suất cao hơn.

Luật Minh Khuê (tổng hợp & phân tích)

Bạn đang xem bài viết: Chủ nợ (CREDITOR) là gì ? Đặc điểm và phân loại chủ nợ. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *