Chủ nợ không có bảo đảm (Unsecured Creditor) là ai? Đặc điểm, phân biệt với chủ nợ có bảo đảm

Từ Vựng Tiếng Anh: Chủ Đề Tiền- Money/English Online
Từ Vựng Tiếng Anh: Chủ Đề Tiền- Money/English Online

Chủ nợ không có bảo đảm (Unsecured Creditor) là ai? Đặc điểm, phân biệt với chủ nợ có bảo đảm

Chủ nợ không có bảo đảm (Unsecured Creditor) là ai? Đặc điểm, phân biệt với chủ nợ có bảo đảm - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Clear House Accountant)

Chủ nợ không có bảo đảm

Khái niệm

Chủ nợ không có bảo đảm trong tiếng Anh là Unsecured Creditor.

Chủ nợ không có bảo đảm là một cá nhân hoặc tổ chức cho vay tiền nhưng không nắm giữ tài sản cụ thể hoặc tài sản thế chấp.

Việc không nắm giữ tài sản thế chấp gây rủi ro cao hơn cho chủ nợ bởi sẽ không có gì đảm bảo nếu người vay phá sản. Nếu người vay không thanh toán được khoản nợ không có bảo đảm, chủ nợ không thể lấy bất kì tài sản nào của người vay trừ khi thắng kiện.

Đặc điểm của Chủ nợ không có bảo đảm

Các cá nhân hoàn toàn có thể vay tiền mà không cần thế chấp.

Ví dụ, khi con nợ thực hiện thế chấp, ngân hàng sẽ giữ nhà của con nợ làm tài sản thế chấp cho khoản vay trong trường hợp con nợ vỡ nợ.

Trường hợp ngoại lệ mà không cần thế chấp là các tập đoàn lớn thường phát hành thương phiếu không có bảo đảm (Unsecured Commercial Paper).

Sự khác nhau giữa các Chủ nợ có bảo đảm và Chủ nợ không có bảo đảm

Các chủ nợ có bảo đảm thu hồi khoản nợ bằng cách sử dụng tài sản thế chấp của con nợ. Vì con nợ sẽ mất nhiều hơn nếu như vỡ nợ và chủ nợ sẽ có được tài sản thế chấp, nên loại nợ này mang lại rủi ro ít hơn cho chủ nợ.

Do đó, nợ có bảo đảm thường đi kèm với lãi suất thấp hơn khi so sánh với nợ không có bảo đảm.

Trong khi đó, việc trả nợ cho các chủ nợ không có bảo đảm thường phụ thuộc vào thủ tục phá sản hoặc sự thành công của việc kiện tụng.

Chủ nợ không có bảo đảm trước tiên phải nộp đơn khiếu nại pháp lí tại tòa án và phải có phán quyết của tòa án thì mới được tiến hành thu nợ thông qua tiền lương và các loại tài sản thuộc sở hữu của con nợ,

ở Mỹ, thông thường, trước tiên, chủ nợ sẽ cố gắng thu được khoản thanh toán bằng việc liên hệ trực tiếp và báo cáo khoản nợ tồn đọng cho văn phòng tín dụng Mỹ trước khi tìm cách đưa vấn đề ra tòa.

Chủ nợ cũng có thể chọn bán khoản nợ chưa trả cho một công ty thu nợ.

Các loại Chủ nợ không có bảo đảm

Chủ nợ không có bảo đảm, do rủi ro cao hơn nên phải đưa ra lãi suất cho vay cao hơn, đặt gánh nặng về tài chính cho con nợ..

Một số chủ nợ không có bảo đảm phổ biến nhất ở Mỹ bao gồm các công ty dịch vụ thẻ tín dụng, dịch vụ tiện ích, chủ nhà, bệnh viện, và người cho vay các khoản vay cá nhân hoặc khoản vay sinh viên.

Trường hợp phá sản đối với các khoản nợ không có bảo đảm có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tiêu chuẩn tín dụng của con nợ, khiến cho chủ nợ không có bảo đảm ít nới lỏng tín dụng trong tương lai cho con nợ hơn.

(Theo Investopedia)

Bạn đang xem bài viết: Chủ nợ không có bảo đảm (Unsecured Creditor) là ai? Đặc điểm, phân biệt với chủ nợ có bảo đảm. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *