Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 có đáp án

Đáp án thi thử IOE lớp 3 cấp tỉnh năm học 2022- 2023 full 2000 điểm
Đáp án thi thử IOE lớp 3 cấp tỉnh năm học 2022- 2023 full 2000 điểm

1. Sit __________, please!

Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 có đáp án

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến môn Tiếng Anh lớp 3 qua mạng vòng 1 dưới đây nằm trong bộ đề thi thử IOE Tiếng Anh lớp 3 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi gồm nhiều dạng bài tập khác nhau thường gặp trong đề thi thật như chọn đáp án đúng, nối, … giúp các em học sinh lớp 3 rèn luyện những kỹ năng cơ bản khi đi thi. Chúc các em học sinh lớp 3 ôn tập hiệu quả.

Một số đề thi khác:

 • Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2018
 • Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 2 năm 2018
 • Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 có đáp án
 • Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 có đáp án
 • Exercise 1. Choose the best answer.
 • 2. Nice to meet __________.
 • 3. __________ this a pencil?
 • 4. __________ you Lan?
 • 5. Nice __________ meet you.
 • 6. It __________ a pencil.
 • 7. Choose the odd one out:
 • 8. Choose the odd one out:
 • 9. Nice to __________ you!
 • 10. __________ to __________ you, Nam.
 • Exercise 2. Cool pair matching.
  1 – g; 2 – …; 3 – …; 4 – …, 5 – …; 6 – …; 7 – …; 8 – …; 9 – …; 10 – …
  1. Three a. 2. Ten b. 3. Table c. 4. Hat d. 5. Eyes e. 6. Desk f. 7. Kitty g. 8. Chalks h. 9. Puppy i. 10. Strawberry j.

  Điền các chữ cái thích hợp vào chỗ chấm.1 – g; 2 – d; 3 – b; 4 – e; 5 – c; 6 – h; 7 – f; 8 – a; 9 – j; 10 – i g; d; b; e; c; h; f; a; j; i

 • Exercise 3. Fill in the blank. Write one letter/ word to make a meaningful word/ sentence.1. How are y_ _?ou
 • 2. Stu_entd
 • 3. _eskd
 • 4. What _s this?i
 • 5. This _ _ my ruler.is
 • 6. Let’s sing a s_ng.o
 • 7. Hi, how _ _ _ you?are
 • 8. F_uro
 • 9. Stand _ _, please!up
 • 10. Boa_dr
 • 11. T_blea
 • 12. Com_uterp
 • 13. Good bye. _ _ _ you later.See
 • 14. I have _ ath lesson today.m
 • 15. I remember _ _ mother’s telephone number.my
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn

Bạn đang xem bài viết: Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 có đáp án. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *