điểm tổng kết Tiếng Anh là gì

Cách Giới Thiệu Bản Thân bằng Tiếng Anh mượt, chất | Introducing yourself in English VyVocab Ep.89
Cách Giới Thiệu Bản Thân bằng Tiếng Anh mượt, chất | Introducing yourself in English VyVocab Ep.89

VIETNAMESE

điểm tổng kết

ENGLISH

final grade

/ˈfaɪnəl greɪd/

cumulative grade, summary score

Điểm tổng kết là điểm tổng lại toàn bộ quá trình học tập và rèn luyện.

Ví dụ

1.

Điểm tổng kết là tổng hợp của tất cả các điểm của tất cả các môn học bạn đã học trong một học kỳ nhất định.

The final grade is the combination of all the grades of all the subjects you took in a given semester.

2.

Tôi đã phải chăm chỉ và học thêm rất nhiều, nhưng vào cuối học kỳ tôi đã chứng tỏ cho bà ấy thấy rằng tôi có đủ khả năng: Tôi được điểm A tổng kết!

It took a lot of hard work and extra study, but by the end of the semester I proved to her that I could cut the mustard : I got an A for my final grade!

Ghi chú

Sự khác biệt giữa point, mark, score và grade:

– mark: số điểm đạt được trong một bài kiểm tra hay bài tập, được biểu thị bằng chữ số, chữ cái hoặc đơn vị phần trăm.

– grade: số điểm đạt được trong một bài thi, được biểu thị bằng số, chữ cái hoặc đơn vị phần trăm, dùng để đánh giá cấp độ thành tích tổng thể một khoá học.

– score: số điểm đạt được trong một bài kiểm tra hoặc trận đấu, là tỉ số chung cuộc của một cuộc thi đấu, thể hiện bằng số.

– point: mỗi đơn vị điểm được thêm vào mỗi khi trả lời đúng một câu hỏi hay ghi bàn, thể hiện bằng số.

Danh sách từ mới nhất:

Xem chi tiết

Bạn đang xem bài viết: điểm tổng kết Tiếng Anh là gì. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *