Đoạn văn tiếng Anh viết về một phương tiện giao thông trong tương lai (10 mẫu) Viết 1 đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh nói về phương tiện giao thông

Từ vựng Tiếng Anh các loại xe cộ- phương tiện giao thông/ Vehicles Name in English/ English Online
Từ vựng Tiếng Anh các loại xe cộ- phương tiện giao thông/ Vehicles Name in English/ English Online

Viết về phương tiện giao thông bằng tiếng Anh là một trong những chủ đề thường xuất hiện trong các bài thi tiếng Anh như Ielts, Toeic.

Viết đoạn văn tiếng Anh viết về một phương tiện giao thông trong tương lai gồm 10 đoạn văn mẫu có dịch hay được đánh giá cao.Hi vọng qua tài liệu này các bạn nhanh chóng biết cách viết cho mình đoạn văn nói về phương tiện giao thông hay, đủ ý. Ngoài ra các bạn xem thêm: đoạn văn tiếng Anh viết về ngôi nhà mơ ước, đoạn văn tiếng Anh viết về mùa yêu thích và nhiều tài liệu khác tại chuyên mục Học tiếng Anh.

Viết đoạn văn tiếng Anh viết về một phương tiện giao thông

  • Nói về phương tiện giao thông bằng tiếng Anh
  • Viết 1 đoạn văn ngắn về phương tiện giao thông bằng tiếng Anh
  • Đoạn văn tiếng Anh viết về phương tiện giao thông

Viết đoạn văn về phương tiện yêu thích bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Among the public means of transport, I like the bus most because of the following reason. First, traveling by bus is cheaper than any other means of transport. The cost of bus tickets for a month is about 50 thousand dong, but the cost for going by motorbike, for example is much higher about 500.000 dong per month. Second, going by bus is very convenient and comfortable . You can sit on the bus without having to worry about the weather conditions or dirty and dangerous roads. For example, if its rainy, you will not be afraid of getting wet. If the weather is hot or cold you always feel warm because the bus is air-conditioned. Third, the bus is the best means to help reduce the traffic jam and pollution. If many people travel by bus, fewer people will travel in private vehicles such as motorbikes or cars; Thus, there will be fewer motorbikes or cars and we can reduce traffic jams in the rush hour. Also, the environment around us will become less polluted because there is less smoke from cars or motorbikes. In short, the bus is the means of traveling I enjoy most because they bring us many benefits.

Tiếng Việt

Trong số các phương tiện giao thông công cộng, tôi thích nhất là xe buýt vì những lý do sau, thứ nhất, đi bằng xe buýt rẻ hơn bất kỳ phương tiện nào. Giá vé xe buýt một tháng khoảng 50 nghìn đồng, nhưng đi xe máy chẳng hạn, cao hơn nhiều, khoảng 500.000 đồng một tháng. Thứ hai, đi bằng xe buýt rất tiện lợi và thoải mái. Bạn có thể ngồi trên xe buýt mà không cần phải lo lắng về điều kiện thời tiết hay đường xá bẩn thỉu và nguy hiểm. Ví dụ, nếu trời mưa, bạn sẽ không sợ bị ướt. Dù thời tiết nắng nóng hay lạnh giá bạn vẫn luôn cảm thấy ấm áp vì xe buýt có điều hòa, thứ ba, xe buýt là phương tiện tốt nhất giúp giảm thiểu tình trạng kẹt xe và ô nhiễm. Nếu nhiều người đi xe buýt thì sẽ ít người đi bằng phương tiện cá nhân như xe máy, ô tô; Như vậy, sẽ có ít xe máy hoặc ô tô hơn và chúng ta có thể giảm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Ngoài ra, môi trường xung quanh chúng ta sẽ trở nên ít ô nhiễm hơn vì có ít khói từ ô tô hoặc xe máy hơn. Tóm lại, xe buýt là phương tiện đi lại mà tôi thích thú nhất vì chúng mang lại cho chúng tôi rất nhiều lợi ích.

Nói về phương tiện giao thông bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

In the present era, there are many new means of transport, but the bicycle is still one of my favorite means of transport. In addition to its compact and eco-friendly design, cycling will also help us exercise, I also have a bike of my own. My bike is white and pretty. The car has two large wheels. Big wheels help me move faster. Vehicle shape is quite high. I really like the design style of this bike. The bike has sturdy pedals. The bike can withstand a weight of up to 200kg. It is made of specialized steel so it is very light. I can easily lift my bike. The saddle is black. It is designed to be very smooth. When I ride my bike I feel comfortable all the time. The front of the bike has two handlebars designed as a straight line. Thanks to that, the driving posture is somewhat forward. I often use this bike to exercise with my friends to exercise. Sometimes I also use it to go shopping for small things. I love my bike.

Tiếng Việt

Thời đại hiện nay có nhiều phương tiện giao thông mới ra đời nhưng chiếc xe đạp vẫn là một phương tiện giao thông mà tôi yêu thích. Ngoài thiết kế nhỏ gọn và thân thiện với môi trường thì đi xe đạp cũng sẽ giúp chúng ta rèn luyện sức khỏe.Tôi cũng có một chiếc xe đạp của riêng mình. Chiếc xe đạp của tôi màu trắng và xinh xắn. Xe có hai bánh lớn. Bánh xe lớn giúp tôi có thể di chuyển nhanh hơn. Dáng xe khá cao. Tôi rất thích phong cách thiết kế của chiếc xe này. Xe có bàn đạp chắc chắn. Chiếc xe đạp có thể chịu được trọng lượng lên đến 200kg.`Nó được cấu tạo từ thép chuyên dụng nên rất nhẹ. Tôi có thể dễ dàng nhấc bổng chiếc xe đạp lên. Yên xe có màu đen. Nó được thiết kế rất êm ái. Khi sử dụng chiếc xe đạp của mình tôi vẫn luôn cảm thấy thoải mái. Đầu xe có hai tay lái được thiết kế như một đường thẳng. Nhờ đó mà tư thế khi lái xe có phần hướng về phía trước. Tôi thường sử dụng chiếc xe đạp này để đi tập thể dục cùng những người bạn của mình để rèn luyện sức khỏe. ĐÔi khi tôi cũng dùng nó để đi mua những đồ dùng nhỏ. Tôi yêu chiếc xe đạp của mình.

Viết 1 đoạn văn ngắn về phương tiện giao thông bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

I live in Vietnam and there are a lot of traffic problems in big cities in my country. Firstly, there are too many people using the roads especially in the rush hour when people run out to work and school or get home from those places. Secondly, there are too many vehicles on the road that leads to traffic jams. Another problem is that many roads are narrow and bumpy. Fourthly, there are traffic accidents every day so a lot of people lose their lives or are injured. So in order to travel on the roads safely, I think we should obey the traffic rules and traffic signs as well. Moreover, carefulness is very necessary.

Tiếng Việt

Tôi sống ở Việt Nam và có rất nhiều vấn đề giao thông ở các thành phố lớn của đất nước tôi. Thứ nhất, có quá nhiều người sử dụng đường, đặc biệt là vào giờ cao điểm khi mọi người chạy ra ngoài đi làm và đi học hoặc về nhà từ những nơi đó. Thứ hai, có quá nhiều phương tiện lưu thông trên đường dẫn đến tắc đường. Một vấn đề nữa là nhiều con đường hẹp và gập ghềnh. Thứ tư, ngày nào cũng có tai nạn giao thông xảy ra khiến rất nhiều người mất mạng hoặc bị thương. Vì vậy, để đi trên đường an toàn, tôi nghĩ chúng ta nên tuân thủ luật lệ giao thông và các biển báo giao thông. Hơn nữa, tính cẩn thận là rất cần thiết.

Đoạn văn tiếng Anh viết về phương tiện giao thông

Đoạn văn mẫu 1

Tiếng Anh

The future means of transport Im thinking about is a flying car. It looks like a normal car but it has wings and it can fly in the sky. The car will have solar panels to catch heat from the sun and generate power. Therefore, it will use the solar energy. I think it is a big invention which is good for environment and save energy.

Tiếng Việt

Phương tiện giao thông trong tương lai mà tôi đang nghĩ tới là một chiếc ô tô bay. Nó trông giống như một chiếc ô tô bình thường nhưng nó có cánh và nó có thể bay trên trời. Ô tô có những tấm mặt trời để nhận nguồn nhiệt từ mặt trời và tạo thành năng lượng. Vì vậy nó sẽ sử dụng năng lượng mặt trời. Tôi nghĩ nó là một phát minh lớn bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng.

Đoạn văn mẫu 2

Tiếng Anh

I think in the future there will be many modern means of transport such as speed trains, trains, submarines, airplanes, space trains, unmanned vehicles. But my favorite vehicle is the airplane because it is beautiful and environmentally friendly, especially when it gets too much traffic, it can fly to the sky so that we can move faster and without losing much time. We can also use it to tour the sky. It is the perfect combination between cars and planes. It has a drawback as it is very expensive so not many people use it. If I have a lot of money in the future, Ill buy one to take my family to the sky and more places in the world.

Tiếng Việt

Tôi nghĩ trong tương lai sẽ có nhiều phương tiện giao thông hiện đại như tàu cao tốc, tàu hỏa, tàu ngầm, máy bay, tàu không gian, xe không người lái ….. Nhưng tôi thích chiếc máy bay này vì nó đẹp và thân thiện với môi trường, đặc biệt là khi có quá nhiều giao thông qua lại, nó có thể bay lên bầu trời để chúng ta có thể di chuyển nhanh hơn và không bị mất nhiều thời gian. Chúng tôi cũng có thể sử dụng nó để tham quan bầu trời. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa xe hơi và máy bay. Nó có một nhược điểm vì nó là rất tốn kém nên không nhiều người sử dụng nó. Nếu tôi có nhiều tiền trong tương lai, tôi sẽ mua một cái để đưa gia đình tôi lên bầu trời và nhiều nơi khác trên thế giới.

Đoạn văn mẫu 3

Tiếng Anh

Traffic jams have appeared in many places of our country. So in the future, many interesting means of transport will be invented by humans. My dream means of transport is a smart cycle. In my opinion, it will be powered by solar energy and wind energy to avoid pollution and save fuel. Two people can sit on it. We can use it anywhen and anywhere. Its wont take a lot of space. With the use of modern technology, this smart cycle will be able to help us many things and it will make our life become better. It will be able to avoid traffic jam, pollution and it help us travel to the sky more clearly. In the future, I hope this mean of transport will be come true.

Tiếng Việt

Ùn tắc giao thông đã xuất hiện ở nhiều nơi của nước ta. Vì vậy, trong tương lai, nhiều phương tiện giao thông thú vị sẽ được sinh ra bởi con người. Phương tiện giao thông mơ ước của tôi là chiếc xe đạp thông minh. Theo tôi, nó sẽ được cung cấp năng lượng mặt trời và năng lượng gió để tránh ô nhiễm và tiết kiệm nhiên liệu. Hai người có thể ngồi trên đó. Chúng tôi có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào. Nó sẽ không tốn nhiều không gian. Tôi nghĩ rằng nó sẽ trông giống như một ống lớn. Mọi người sẽ đạp để di chuyển ống trong bầu trời. Với việc sử dụng công nghệ hiện đại, skycycking sẽ có thể giúp chúng ta nhiều thứ và nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt hơn. Skyciking sẽ có thể tránh kẹt xe, ô nhiễm và nó giúp chúng ta nhìn rõ hơn bầu trời. Trong tương lai, tôi hy vọng phương tiện giao thông này sẽ trở thành hiện thực.

Đoạn văn mẫu 4

Tiếng Anh

In the future, I think people wont be worried about travelling because of teleporters. It will look like a big magic box or maybe it will be designed as a magic lift. In my opinion, it will be powered by solar energy and it will combine the function of a 3D map. Just think about going into a teleporter in France and choosing Vietnam as the destination. Then, 3 minutes later, you will be in Hanoi – Vietnam. That will be great. People can use it anytime and anywhere. It wont take a lot of space. I think it will replace all other vehicles and it will make people around the world closer.

Tiếng Việt

Trong tương lai, tôi nghĩ mọi người sẽ không lo lắng về việc đi du lịch vì phương tiện dịch chuyển tức thời. Nó sẽ trông giống như một hộp ma thuật lớn hoặc có thể nó sẽ được thiết kế như một thang máy ma thuật. Theo tôi, nó sẽ được cung cấp năng lượng mặt trời và nó sẽ kết hợp chức năng của bản đồ 3D. Chỉ cần nghĩ về việc đi vào một dịch chuyển tức thời ở Pháp và chọn Việt Nam là điểm đến. Sau đó, 3 phút sau, bạn sẽ có mặt tại Hà Nội – Việt Nam. Điều đó sẽ thật tuyệt. Mọi người có thể sử dụng nó mọi lúc mọi nơi. Nó sẽ không tốn nhiều không gian. Tôi nghĩ rằng nó sẽ thay thế tất cả các phương tiện khác và nó sẽ khiến mọi người trên khắp thế giới gần gũi hơn.

Đoạn văn mẫu 5

Tiếng Anh

It is Solar-energy plane. It looks like a normal plane but it has the solar panel on the wings. The panel will catch the sun shine and create the electricity for the plane. It maybe a great invention helping to create the energy and protect environment.

Tiếng Việt

Nó là máy bay năng lượng mặt trời. Nó trông như máy bay thông thường nhưng nó có tấm pin mặt trời trên cánh. Tấm pin sẽ nhận ánh nắng mặt trời và tạo ra nguồn điện cho máy bay. Nó có lẽ là một phát minh lớn giúp tạo ra năng lượng và bảo vệ môi trường.

Đoạn văn mẫu 6

Tiếng Anh

Thats an airplane. It looks like a normal airplane but its very modern. It is powered by solar energy. Its speed is very high. Its wings are designed like a panel. It converts sunlight into energy. I think its a very modern and eco-friendly device. It will be an airplane of the future.

Tiếng Việt

Đó là một chiếc máy bay. Nó trông giống như một chiếc máy bay bình thường nhưng nó rất hiện đại. Nó được cung cấp năng lượng mặt trời. Tốc độ của nó rất cao. Đôi cánh của nó được thiết kế giống như một bảng điều khiển. Nó chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành năng lượng. Tôi nghĩ rằng đó là một thiết bị rất hiện đại và thân thiện với môi trường. Nó sẽ là một chiếc máy bay của tương lai.

Đoạn văn mẫu 7

Tiếng Anh

I think in the future, there will be a lot of means of transport that will use eco- friendly energy. My own future transport will help people to travel faster and safer. Its name will be eco-friendly ariship. Itll be a public transport. It looks like an airship but it can transport from 15 to 25 people. Itll use solar power and wind- power. People can use it in the sky. Everybody can drive it because itll very easy to drive. Itll be used the most modern technology. I think my own future transport will help people a lot in the future.

Tiếng Việt

Tôi nghĩ rằng trong tương lại sẽ có nhiều loại phương tiện giao thông sẽ sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường. Phương tiện giao thông trong tương lai của tôi sẽ giúp con người di chuyển nhanh hơn và an toàn hơn. Tên của nó sẽ là tàu bay thân thiện với môi trường. Nó sẽ là một phương tiện giao thông công cộng. Trông vẻ bề ngoài có vẻ giống một chiếc tàu bay nhưng nó có thể vận chuyển từ 15 đến 25 người. Nó sẽ sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Con người có thể sử dụng nó trên bầu trời. Mọi người có thể lái nó bởi nó rất dễ dàng để điều khiển. Nó sẽ được sử dụng công nghệ hiện đại nhất. Tôi nghĩ phương tiện giao thông của tôi trong tương lại sẽ giúp được nhiều người.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Đoạn văn tiếng Anh viết về một phương tiện giao thông trong tương lai (10 mẫu) Viết 1 đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh nói về phương tiện giao thông của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

Bạn đang xem bài viết: Đoạn văn tiếng Anh viết về một phương tiện giao thông trong tương lai (10 mẫu) Viết 1 đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh nói về phương tiện giao thông. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *