Giải Unit 5 lớp 7 Skills 1 trang 56

Tiếng Anh 7 Global Success – Unit 5 Food \u0026 Drink – Skills 1
Tiếng Anh 7 Global Success – Unit 5 Food \u0026 Drink – Skills 1

Hướng dẫn trả lời các bài tập, câu hỏi trong Unit 5 Skills 1 lớp 7 Global Success bộ Kết nối tri thức chính xác nhất, mời các em học sinh và thầy cô tham khảo.

Reading

1 ( trang 46 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Look at the picture. Discuss the questions below with a partner. What does each photo show? Do you like it? ( Nhìn vào bức tranh. Thảo luận câu hỏi dưới đây với bạn cùng nhóm.

Mỗi bức tranh thể hiện điều gì? Bạn có thích nó không?)

Lời giải:

Photos show traditional activities of Vietnam such as puppet show and Quan Ho singing.

Hướng dẫn dịch:

Hình ảnh thể hiện các hoạt động truyền thống của Việt Nam như múa rối và hát quan họ.

2 ( trang 46 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Read the email and match the highlighted words with their meanings ( Đọc email và nối các từ in đậm với nghĩa của nó)

Lời giải:

Fantastic- nice, interesting

Performed- showed and presented

Festival- event or celebration

Traditional- following tradition

Hướng dẫn dịch:

Xin chào Sue,

Mọi chuyện thế nào? Tớ đã đến Việt Nam ba ngày trước và mọi thứ thật hoàn hảo.

Ngày hôm qua, tớ đã đi đến xem múa rối ở nhà hát trung tâm Hà Nội. Màn trình diễn thật tuyệt vời. Các nghệ sĩ biểu diễn ở hồ bơi. Họ đứng ở phía sau màn hình. Họ sử dụng những dây dưới nước để kiểm soát những con rối và để chúng di chuyển trên nước. Màn trình diễn về hoạt động trồng lúa và các lễ hội về một ngôi làng. Mọi người nói rằng những màn trình diễn thường về cuộc sống thường ngày ở nóng thôn ở Việt Nam. Múa rối nước là một loại hình nghệ thuật truyền thống. Mọ người yêu nó và hầu hết những khách du lịch đến Việt Nam thích xem nó. Tớ ước bạn bạn ở cùng tớ.

Gặp bạn tuần sau nhé.

Yêu cậu.

Mary

3 ( trang 46 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Read the email again and answer the questions ( Đọc email lại một lần nữa và trả lời câu hỏi)

1. Who went to see a water puppet show yesterday?

2. Where did the water puppet show take place?

3. Who controlled the puppet?

4. What are water puppets show normally about?

5. Is water puppetry a traditional Vietnamese art form?

Hướng dẫn trả lời

1. Sue went to see a water puppet show yesterday

2. It took place at a theater in the center of Hanoi

3. The artists controlled the puppet

4. They are normally about rice farming and everyday life in the countryside of Vietnam.

5. Yes, it is

Hướng dẫn dịch:

1. Sue hôm qua đi xem múa rối nước

2. Diễn ra tại một nhà hát ở trung tâm Hà Nội

3. Các nghệ sĩ đã điều khiển con rối

4. Họ thường nói về việc trồng lúa và cuộc sống hàng ngày ở vùng nông thôn Việt Nam.

5. Đúng

Speaking

4 ( trang 46 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Ask and answer about Mark’s school musical performance last year. ( Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về màn trình diễn âm nhạc của Mark vào năm ngoài)

Mark’s school performance

Time: Sat night

Duration: 3 hours Place: schoolyard

Items performed: plays, dances, songs, magic,…

Hướng dẫn làm bài

A: Where did it take place?

B: It took place on schoolyard

A: What did it perform?

B: It had plays, dances, songs and magics

Hướng dẫn dịch:

A: Nó đã diễn ra ở đâu?

B: Nó diễn ra trên sân trường

A: Nó đã thực hiện những gì?

B: Nó có các vở kịch, điệu nhảy, bài hát và phép thuật

5 ( trang 46 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Your school is going to have a musical performance to celebrate Teacher’s Day. Work in groups. Make a plan for the performance and talk about the items you will contribute (Trường học của bạn sẽ có một buổi biểu diễn âm nhạc để kỷ niệm Ngày Nhà giáo. Làm việc nhóm. Lập kế hoạch cho buổi biểu diễn và nói về các hạng mục bạn sẽ đóng góp)

Hướng dẫn làm bài

Time: 8am Saturday

Duration: 3 hours

Place: school hall

Item contributed: plays, songs, dances

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Unit 5 lớp 7 Skills 1 trang 56 – Global Success file PDF hoàn toàn miễn phí.

Bạn đang xem bài viết: Giải Unit 5 lớp 7 Skills 1 trang 56. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *