HÀNH ĐỘNG Tiếng anh là gì – trong Tiếng anh Dịch

HÀNH ĐỘNG Tiếng anh là gì – trong Tiếng anh Dịch

Ví dụ về sử dụng Hành động trong một câu và bản dịch của họ

Hãy cố gắng hiểu lý

do tại sao người đó đang hành động theo cách này.

Mọi người cũng dịch

Điều gì làm cho các nhà

lãnh đạo khác nhau là họ hành động.

Kiến thức là sức mạnh-

chỉ khi kết hợp với hành động!”.

Lý trí sẽ

không thay đổi cảm xúc, nhưng hành động thì có thể!

Kết quả: 79549, Thời gian: 0.0208

Từng chữ dịch

Cụm từ trong thứ tự chữ cái

hành động của anh ấy là hành động của anh là hành động của anh ta hành động của anh ta đã hành động của anh ta là một trong những người yêu nước hành động của anh ta sẽ hành động của ankara hành động của ân điển ngài hành động của ấn độ hành động của ấn độ sẽ hành động hành động của bà ấy hành động của ba lan hành động của bác sĩ hành động của bạn hành động của bạn , bạn hành động của bạn , họ hành động của bạn , mà còn hành động của bạn , nhưng nó cũng sẽ là hành động của bạn bè hành động của bạn cho thấy

Truy vấn từ điển hàng đầu

Bạn đang xem bài viết: HÀNH ĐỘNG Tiếng anh là gì – trong Tiếng anh Dịch. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *