Mỹ: Lễ diễu hành Macy’s truyền thống nhân dịp lễ Tạ ơn

Phần thi diễu hành Hội thi nghi thức Đội cấp thành phố năm 2022 – Video 4K
Phần thi diễu hành Hội thi nghi thức Đội cấp thành phố năm 2022 – Video 4K

 • Trong ảnh: Biểu diễn trong Lễ diễu hành Macy's truyền thống nhân dịp lễ Tạ ơn ở Chicago, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

  Trong ảnh: Biểu diễn trong Lễ diễu hành Macy’s truyền thống nhân dịp lễ Tạ ơn ở Chicago, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

 • Trong ảnh: Biểu diễn trong Lễ diễu hành Macy's truyền thống nhân dịp lễ Tạ ơn ở Chicago, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

  Trong ảnh: Biểu diễn trong Lễ diễu hành Macy’s truyền thống nhân dịp lễ Tạ ơn ở Chicago, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

 • Trong ảnh: Quả bóng bay khổng lồ tại lễ diễu hành Macy's truyền thống dịp lễ Tạ ơn tại New York, Mỹ, ngày 28/11/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

  Trong ảnh: Quả bóng bay khổng lồ tại lễ diễu hành Macy’s truyền thống dịp lễ Tạ ơn tại New York, Mỹ, ngày 28/11/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

 • Trong ảnh: Những quả bóng bay khổng lồ tại lễ diễu hành Macy's truyền thống dịp lễ Tạ ơn tại New York, Mỹ, ngày 28/11/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

  Trong ảnh: Những quả bóng bay khổng lồ tại lễ diễu hành Macy’s truyền thống dịp lễ Tạ ơn tại New York, Mỹ, ngày 28/11/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

 • Trong ảnh: Bóng bay Pikachu khổng lồ tại lễ diễu hành Macy's truyền thống dịp lễ Tạ ơn tại New York, Mỹ, ngày 28/11/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

  Trong ảnh: Bóng bay Pikachu khổng lồ tại lễ diễu hành Macy’s truyền thống dịp lễ Tạ ơn tại New York, Mỹ, ngày 28/11/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

 • Trong ảnh: Người dân tham gia lễ diễu hành Macy's truyền thống dịp lễ Tạ ơn tại New York, Mỹ, ngày 28/11/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

  Trong ảnh: Người dân tham gia lễ diễu hành Macy’s truyền thống dịp lễ Tạ ơn tại New York, Mỹ, ngày 28/11/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

 • Trong ảnh: Bóng bay khổng lồ tại lễ diễu hành Macy's truyền thống dịp lễ Tạ ơn tại New York, Mỹ, ngày 28/11/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

  Trong ảnh: Bóng bay khổng lồ tại lễ diễu hành Macy’s truyền thống dịp lễ Tạ ơn tại New York, Mỹ, ngày 28/11/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

 • Trong ảnh: Các vũ công tham gia lễ diễu hành Macy's truyền thống dịp lễ Tạ ơn tại New York, Mỹ, ngày 28/11/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

  Trong ảnh: Các vũ công tham gia lễ diễu hành Macy’s truyền thống dịp lễ Tạ ơn tại New York, Mỹ, ngày 28/11/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

 • Trong ảnh: Các vũ công tham gia lễ diễu hành Macy's truyền thống dịp lễ Tạ ơn tại New York, Mỹ, ngày 28/11/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

  Trong ảnh: Các vũ công tham gia lễ diễu hành Macy’s truyền thống dịp lễ Tạ ơn tại New York, Mỹ, ngày 28/11/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

 • Trong ảnh: Các vũ công tham gia lễ diễu hành Macy's truyền thống dịp lễ Tạ ơn tại New York, Mỹ, ngày 28/11/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

  Trong ảnh: Các vũ công tham gia lễ diễu hành Macy’s truyền thống dịp lễ Tạ ơn tại New York, Mỹ, ngày 28/11/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

 • Trong ảnh: Các vũ công tham gia lễ diễu hành Macy's truyền thống dịp lễ Tạ ơn tại New York, Mỹ, ngày 28/11/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

  Trong ảnh: Các vũ công tham gia lễ diễu hành Macy’s truyền thống dịp lễ Tạ ơn tại New York, Mỹ, ngày 28/11/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

 • Trong ảnh: Bóng bay khổng lồ tại lễ diễu hành Macy's truyền thống dịp lễ Tạ ơn tại New York, Mỹ, ngày 28/11/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

  Trong ảnh: Bóng bay khổng lồ tại lễ diễu hành Macy’s truyền thống dịp lễ Tạ ơn tại New York, Mỹ, ngày 28/11/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

Bạn đang xem bài viết: Mỹ: Lễ diễu hành Macy’s truyền thống nhân dịp lễ Tạ ơn. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *