NEW Nội qui lao động (Internal Working Regulations) là gì?

Luyện Nghe Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản [Lesson 1-20]
Luyện Nghe Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản [Lesson 1-20]

Webtaichinh chào đọc giả. Hôm nay, chúng tôi mạn phép đưa ra đánh giá chủ quan về các khái niệm tài chính với bài viết Nội qui lao động (Internal Working Regulations) là gì?

Đa phần nguồn đều đc cập nhật ý tưởng từ các nguồn trang web nổi tiếng khác nên chắc chắn có vài phần khó hiểu.

Mong mỗi người thông cảm, xin nhận góp ý và gạch đá bên dưới phản hồi

Xin quý khách đọc nội dung này trong phòng kín để đạt hiệu quả tốt nhất
Tránh xa toàn bộ những thiết bị gây xao nhoãng trong công việc đọc bài
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ cập nhật thường xuyên

Quy chế làm việc nội bộ là những quy tắc nhằm thiết lập quy chế làm việc, sự ổn định nội bộ và tổ chức tại nơi làm việc.

Quy chế làm việc nội bộ (Ảnh: Ảnh đặt cọc)

Quy chế làm việc nội bộ

Nội quy lao động – noun, trong tiếng Anh tạm dịch là Quy chế làm việc nội bộ.

Nội địa qui lao động là văn bản qui các quy định do người sử dụng lao động ban hành, bao gồm qui quy tắc xử sự chung và riêng đối với từng loại hình lao động, khu vực sản xuất; vi phạm kỷ Luật lao động và các biện pháp xử lý li đối với những người vi phạm kỷ luật lao động. (Theo iLaw)

Nội quy lao động

1. Người sử dụng lao động phải ban hành quy chế nội bộ qui lao động, nếu từ 10 nhân viên trở lên được sử dụng, nội bộ qui lao động phải bằng văn bản.

2. Nội dung qui lao động không được trái với quy định của pháp luật về lao động và qui quy định của pháp luật có liên quan. Nội địa qui Lao động bao gồm các nội dung chính sau:

a) Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi;

b) Trật tự tại nơi làm việc;

c) An toàn, vệ sinh lao động;

d) Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự và thủ tục li quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

đ) Bảo vệ tài sản, bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

e) Trường hợp người lao động được tạm thời chuyển làm công việc khác với hợp đồng lao động;

g) Vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức đối xử li kỷ luật lao động;

h) Trách nhiệm vật chất;

i) Người có thẩm quyền xét xử li kỷ luật lao động.

3. Trước khi ban hành quy chế nội bộ qui lao động hoặc sửa đổi, bổ sung nội bộ qui Đối với người lao động, người sử dụng lao động phải lấy ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi đặt tổ chức đại diện người lao động.

4. Nội thất qui người lao động phải được thông báo cho người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Ảnh hưởng của nội dung qui lao động

Nội địa qui CVĐ có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ đăng ký ký tên qui lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 lao động thì ban hành nội qui lao động bằng văn bản, hiệu quả do người sử dụng lao động quyết định trong nội bộ qui lao động. (Theo Bộ luật lao động 2019)

Nguồn tổng hợp

Bạn đang xem bài viết: NEW Nội qui lao động (Internal Working Regulations) là gì?. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *