Nghĩa của phong cách ăn mặc trong tiếng Anh là gì?

Phong Ba Bão Táp Không Bằng Ngữ Pháp Tiếng Anh
Phong Ba Bão Táp Không Bằng Ngữ Pháp Tiếng Anh

Nghĩa của phong cách ăn mặc trong tiếng Anh là gì?

Nghĩa của phong cách ăn mặc trong tiếng Anh là gì?

SMstore.vn

Thứ Ba, 10/01/2023 1 phút đọc

Nội dung bài viết

Câu trả lời:

Phong cách ăn mặc tiếng việt dịch ra tiếng anh là clothing style /ˈkləʊðɪŋ/ /staɪl/ hoặc dress style phiên âm /drɛs/ /staɪl/. Ý chỉ gu thời trang của một cá nhân hoặc một nhóm người có cùng gu thẩm mỹ giống nhau.

Hình ảnh dịch “phong cách ăn mặc” sang tiếng anh của ứng dụng Google Translate

Các từ vựng tiếng anh liên quan

Dịch nghĩa tiếng việt sang tiếng anh của 15 từ vựng về “phong cách ăn mặc” thông dụng, được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam:

 1. Phong cách ăn mặc đẹp : beautiful dress style /ˈbjuːtəfʊl/ /drɛs/ /staɪl/
 2. Phong cách ăn mặc cho nữ : dress style for women /drɛs/ /staɪl/ /fə/ /ˈwɪmɪn/
 3. Phong cách ăn mặc nữ tính : feminine clothing style /ˈfɛmɪnɪn/ /ˈkləʊðɪŋ/ /staɪl/
 4. Phong cách ăn mặc nữ cá tính : stylish women’s dress /ˈstaɪlɪʃ/ /ˈwɪmɪnz/ /drɛs/
 5. Thay đổi phong cách ăn mặc : change the style of dress /ʧeɪnʤ/ /ðə/ /staɪl/ /əv/ /drɛs/
 6. Các phong cách ăn mặc : dress styles /drɛs/ /staɪlz/
 7. Phong cách ăn mặc dễ thương : cute dress style /kjuːt/ /drɛs/ /staɪl/
 8. Phong cách ăn mặc cho người béo : fashion style for fat people /ˈfæʃᵊn/ /staɪl/ /fə/ /fæt/ /ˈpiːpl/
 9. Phong cách ăn mặc cho người lùn : dress style for short people /drɛs/ /staɪl/ /fə/ /ʃɔːt/ /ˈpiːpl/
 10. Phong cách ăn mặc tuổi 30 : 30 year old dress style /jɪər/ /əʊld/ /drɛs/ /staɪl/
 11. Phong cách ăn mặc của người hàn quốc : korean dress style /kəˈriːən/ /drɛs/ /staɪl/
 12. Phong cách ăn mặc của giới trẻ 2023 : young people’s clothing style 2023 /jʌŋ/ /ˈpiːplz/ /ˈkləʊðɪŋ/ /staɪl/ 2023
 13. Phong cách ăn mặc trẻ trung cho nữ : young fashion style for women /jʌŋ/ /ˈfæʃᵊn/ /staɪl/ /fə/ /ˈwɪmɪn/
 14. Phong cách ăn mặc lịch lãm cho nam : elegant dress style for men /ˈɛlɪɡənt/ /drɛs/ /staɪl/ /fə/ /mɛn/
 15. Phong cách ăn mặc cho người gầy nam : fashion style for skinny men /ˈfæʃᵊn/ /staɪl/ /fə/ /ˈskɪni/ /mɛn/

Nếu bạn thích phong cách ăn mặc sexy hãy mua ủng hộ SMstore.vn ???? tại đây nhé!

Bạn đang xem bài viết: Nghĩa của phong cách ăn mặc trong tiếng Anh là gì?. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *