Người từng phạm tội hiếp dâm có quyền đăng ký kết hôn hay không? Nếu có thì làm giấy đăng ký kết hôn ở đâu?

BẠN ĐÃ KẾT HÔN CHƯA? in English | LUYỆN NÓI TIẾNG ANH
BẠN ĐÃ KẾT HÔN CHƯA? in English | LUYỆN NÓI TIẾNG ANH

Người từng phạm tội hiếp dâm có quyền đăng ký kết hôn hay không? Nếu có thì làm giấy đăng ký kết hôn ở đâu?

Người từng phạm tội hiếp dâm có quyền đăng ký kết hôn hay không?

Theo Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về điều kiện kết hôn như sau:

Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Bên cạnh đó, theo khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định cấm các hành vi sau đây:

Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình

2. Cấm các hành vi sau đây:

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

đ) Yêu sách của cải trong kết hôn;

e) Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn;

g) Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính;

h) Bạo lực gia đình;

i) Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi.

Theo quy định nêu trên thì pháp luật không có quy định cấm về việc người từng phạm tội hiếp dâm đăng ký kết hôn.

Như vậy, nếu người từng phạm tội hiếp dâm đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định thì có quyền đăng ký kết hôn.

Người từng phạm tội hiếp dâm làm giấy đăng ký kết hôn ở đâu?

Theo Điều 17 Luật Hộ tịch 2014 quy định như sau:

Thẩm quyền đăng ký kết hôn và nội dung Giấy chứng nhận kết hôn

1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn.

2. Giấy chứng nhận kết hôn phải có các thông tin sau đây:

a) Họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú; thông tin về giấy tờ chứng minh nhân thân của hai bên nam, nữ;

b) Ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn;

c) Chữ ký hoặc điểm chỉ của hai bên nam, nữ và xác nhận của cơ quan đăng ký hộ tịch.

Theo Điều 37 Luật Hộ tịch 2014 quy định như sau:

Thẩm quyền đăng ký kết hôn

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài.

2. Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký kết hôn.

Theo quy định nêu trên thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn không có yếu tố nước ngoài.

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Người từng phạm tội hiếp dâm có quyền đăng ký kết hôn hay không? Nếu có thì làm giấy đăng ký kết hôn ở đâu? (Hình từ Internet)

Hai bên nam, nữ đăng ký kết hôn bắt buộc phải có mặt tại cơ quan đăng ký hộ tịch không?

Theo Điều 6 Luật Hộ tịch 2014 quy định như sau:

Quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của cá nhân

1. Công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú tại Việt Nam có quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch.

Quy định này cũng được áp dụng đối với công dân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

2. Trường hợp kết hôn, nhận cha, mẹ, con thì các bên phải trực tiếp thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

Đối với các việc đăng ký hộ tịch khác hoặc cấp bản sao trích lục hộ tịch thì người có yêu cầu trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết việc ủy quyền.

3. Người chưa thành niên, người đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự yêu cầu đăng ký hộ tịch hoặc cấp bản sao trích lục hộ tịch thông qua người đại diện theo pháp luật.

Theo quy định nêu trên thì trường hợp đăng ký kết hôn thì hai bên nam nữ phải trực tiếp thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch.


Huỳnh Lê Bình Nhi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Đăng ký kết hôn có thể đặt câu hỏi tại đây.

  • Công chức có nộp bản kê khai tài sản, thu nhập khi làm hồ sơ đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không?
  • Đối với phương án bảo vệ công trình thủy lợi thì Phòng Bảo vệ công trình và chất lượng nước có được chủ trì thẩm định hay không?
  • Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan nào? Hiệp hội được quyền gây quỹ không?
  • Doanh nghiệp đấu giá tài sản có thể thành lập dưới loại hình nào ngoài hình thức công ty hợp danh?
  • Doanh nghiệp được miễn giấy phép FLEGT khi xuất khẩu lô hàng gỗ vào thị trường EU trong trường hợp nào?

Bạn đang xem bài viết: Người từng phạm tội hiếp dâm có quyền đăng ký kết hôn hay không? Nếu có thì làm giấy đăng ký kết hôn ở đâu?. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *