Phụ cấp hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, bản là bao nhiêu? Có chịu thuế thu nhập cá nhân hay không?

60 TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Y HỌC – Học Tiếng Anh Online (Trực Tuyến)
60 TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Y HỌC – Học Tiếng Anh Online (Trực Tuyến)

Phụ cấp hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, bản là bao nhiêu? Có chịu thuế thu nhập cá nhân hay không?

Mức phụ cấp hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, bản là bao nhiêu?

Tại Điều 5 Thông tư 07/2013/TT-BYT quy định về chế độ phụ cấp, phương tiện và phương thức làm việc đối với nhân viên y tế thôn, bản như sau:

Chế độ phụ cấp, phương tiện và phương thức làm việc

1. Chế độ phụ cấp của nhân viên y tế thôn, bản được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và trợ cấp thêm hằng tháng (nếu có) từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác do cấp có thẩm quyền quy định.

2. Mỗi nhân viên y tế thôn, bản được trang bị các thiết bị, dụng cụ y tế theo danh mục do Bộ Y tế quy định.

3. Nhân viên y tế thôn, bản hoạt động theo chế độ không chuyên trách tại thôn, bản. Nhân viên y tế thôn, bản có trách nhiệm chủ động bố trí, sắp xếp thời gian để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư này.

Bên cạnh đó căn cứ theo Điều 2 Quyết định 75/2009/QĐ-TTg quy định về mức phụ cấp hàng tháng đối với nhân viên y tế như sau:

Mức phụ cấp

1. Trong thời gian công tác, nhân viên y tế thôn, bản được hưởng phụ cấp hàng tháng.

2. Mức phụ cấp hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, bản bằng 0,5 và 0,3 so với mức lương tối thiểu chung được quy định như sau:

a) Mức 0,5 áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, bản tại các xã vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

b) Mức 0,3 áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, bản tại các xã còn lại.

Theo đó mức phụ cấp hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, bản bằng 0,5 và 0,3 so với mức lương tối thiểu chung, cụ thể:

– Mức 0,5 áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, bản tại các xã vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn. (Hiện nay Quyết định này đã hết hiệu lực, hiện nay sẽ áp dụng theo quy định tại Quyết định 1010/QĐ-TTg năm 2018)

– Mức 0,3 áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, bản tại các xã còn lại.

Phụ cấp hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, bản là bao nhiêu? Có chịu thuế thu nhập cá nhân hay không? (Hình từ Internet)

Phụ cấp y tế thôn bản hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, bản có chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành có quy định:

Các khoản thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

b.1) Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

b.2) Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ.

b.3) Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang.

b.4) Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

b.5) Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.

b.10) Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.

….

Như vậy, Phụ cấp y tế thôn bản hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, bản thuộc thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật nêu trên.

Nguồn kinh phí đảm bảo phụ cấp cho các nhân viên y tế thôn, bản được quy định như thế nào?

Tại Điều 3 Quyết định 75/2009/QĐ-TTg quy định về nguồn kinh phí thực hiện như sau:

Nguồn kinh phí

1. Nguồn kinh phí chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản do ngân sách trung ương và địa phương bảo đảm.

2. Ngân sách trung ương chi trả đối với các xã Vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Ngân sách địa phương chi trả cho các xã còn lại. Đối với những địa phương khó khăn, chưa cân đối được nguồn, ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí chi trả mức phụ cấp quy định tại Quyết định này bình quân mỗi thôn, bản 01 nhân viên y tế.

Theo đó thì nguồn kinh phí chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản sẽ do ngân sách trung ương và địa phương bảo đảm thực hiện theo quy định pháp luật nêu trên.


Ngô Diễm Quỳnh

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Nhân viên y tế có thể đặt câu hỏi tại đây.

  • Người đã nghỉ hưu, thôi việc có bị xử lý về hành vi tham nhũng không? Tài sản tham nhũng bị xử lý thế nào?
  • Nộp hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế nhưng tài liệu không bảo đảm tính hợp pháp thì tổ chức bị xử phạt thế nào?
  • Nhũng nhiễu là gì? Hành vi nhũng nhiễu vì vụ lợi có phải là hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước không?
  • Công chức có nộp bản kê khai tài sản, thu nhập khi làm hồ sơ đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không?
  • Có xem xét từ chức đối với công chức đang trong thời gian thanh tra, kiểm tra không? 03 trường hợp xem xét từ chức đối với công chức?

Bạn đang xem bài viết: Phụ cấp hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, bản là bao nhiêu? Có chịu thuế thu nhập cá nhân hay không?. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *