Phụ phí THC – Terminal Handling Charge

Phụ phí THC là gì – THC là chữ viết tắt Terminal Handling Charge trong tiếng Anh. THC là khoản phụ phí xếp dỡ hàng hóa thu theo mỗi container được tính vào Local Charges để bù đắp chi phí cho các hoạt động làm hàng tại cảng, như : xếp dỡ, tập kết container từ CY ra cầu tàu… Hãng tàu sẽ thu phí THC của người gởi hoặc người nhận hàng và trên nguyên tắc phí thu này sẽ được nộp lại cho cảng mà hãng tàu đăng ký hoạt động, có thực hiện xểp dỡ container

Lịch sử phụ phí giá cước gộp THC

Trước năm 1990 hầu hết các hãng tàu container thu phí gộp – có nghĩa là phụ phí THC ( tất cả các chi phí vận chuyển, xếp dỡ và các chi phí liên quan khác…) đã tính vào phí cước vận. Chính vì quy định này làm cho cước vẩn tải biển thiếu tính minh bạch, Shiper không biết được họ trả bao nhiêu cước và bao nhiêu phí xếp dỡ hàng hóa tại cảng. Ngày nay, để giảm bớt sự thiếu minh bạch thì hầu hết các hãng tàu đã tách THC ra khỏi cước

Tại sao lại có phụ phí THC ?

– Shiper là người đóng phụ phí này cho hãng tàu. Theo nguyên tắc hãng tàu sẽ đóng phụ phí THC cho cảng. Khi phân biệt riêng giá cước vận tải biển và phụ phí THC giúp tính minh bạch cao hơn bởi vì Shiper có thể so sánh cước của hãng tàu này với hãng tàu khác. THC mỗi hãng tàu có 1 cách tính riêng, và chênh lệch giữa các hãng tàu không quá nhiều. Tuy nhiên, Shiper khó lòng kiểm tra được hãng tàu container đóng cho cảng bao nhiêu và giữ lại bao nhiêu. Nhưng ít ra, với việc tách riêng cước và THC giúp cho sự minh bạch hơn rất nhiều so với cách tính cước gộp.

Đơn cử 1 ví dụ về THC của hãng tàu Yangming vào khoảng 1.950.000VND

phu phi thc

Nhiều Fowarder và shiper nhầm lẫn giữa phụ phí THC và phí pick up/0ff container ( Phí nâng dỡ container). Để hiểu vấn đề này mình xin phân biệt ngắn gọn.

Phí nâng hạ container là phí do cảng thu của shiper, thường thu khi làm thủ tục hải quan. Phí này được hiểu như là phí nâng container tại cảng lên xe kéo container, hoặc phí hạ container trên xe kéo container xuống cảng. Còn phí THC là phí hãng tàu thu khi hãng tàu thực hiện xếp container lên tàu. Như vậy phí nâng hạ container không tính trong local charges, và phí này cảng thu hoàn toàn. Còn phí THC là phí trong local charges, phí THC hãng tàu thu.

Bạn đang xem bài viết: Phụ phí THC – Terminal Handling Charge. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *