Project Unit 1 : My new school

Project Unit 1 : My new school

Phần Project của unit 1 giúp bạn luyện tập kỹ năng làm việc nhóm và viết đoạn văn về chủ đề My new school. Bài viết là lời gợi ý về bài học có trong sách giáo khoa. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, bạn học có thể tự viết theo ý của mình.

Project Unit 1 : My new school

YOUR DREAM SCHOOL

Imagine your dream school. What does it look like? What can you do there? Is it… (Thử tưởng tượng về ngôi trường trong mơ của bạn. Trông nó như thế nào? Bạn có thể làm gì khi ở đó? Liệu nó…)

  • in a different town or country? (Có ở thành phố khác hay đất nước khác?)
  • a boarding school? (có phải là trường nội trú không?)
  • a boys’/girls’school? (là trường nam sinh hay nữ sinh?)

Does it have… (Liệu nó có…)

  • a swimming pool? (bể bơi không?)
  • video game rooms? (phòng trò chơi điện tử không?)
  • a greenhouse or a farm? (nhà kính hay nông trại không?)

Work in groups. Discuss your dream school.Then write about it and illustrate your writing. (làm việc theo nhóm. Thảo luận về ngôi trường trong mơ của bạn. Sau đó viết về nó và tưởng tượng về những điều mà mình đang viết)

Đây là gợi ý dành cho các bạn. Các bạn có thể tự viết đoạn của riêng mình:

My dream school is located in South Korea, in the center of Kangnam District, Seoul City. It has many modern equipments and many electric cars which we can use whenever we need. My dream school also has a large stadium with many row chairs and a garden covered with lilas and roses. And the most interesting thing about my school is that it has not only an outside pool but also 2 inside pools. In break time, we can read books in the library or play games in the video games room.

Nội dung quan tâm khác

Bình luận

Giải bài tập những môn khác

Giải sgk 6 kết nối tri thức

Giải SBT lớp 6 kết nối tri thức

Giải SBT ngữ văn 6 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 kết nối tri thức
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 kết nối tri thức
Giải SBT Lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức
Giải SBT tin học 6 kết nối tri thức
Giải SBT công dân 6 kết nối tri thức
Giải SBT công nghệ 6 kết nối tri thức
Giải SBT tiếng Anh 6 kết nối tri thức
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Giải SBT âm nhạc 6 kết nối tri thức
Giải SBT mĩ thuật 6 kết nối tri thức

Bạn đang xem bài viết: Project Unit 1 : My new school. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *