Sách bài tập Tiếng Anh 6 trang 41 Unit 5 Writing Chân trời sáng tạo Exercise 3

Unit 4 lớp 6 A closer look 2 – trang 41, 42 – Kết nối tri thức – Cô Hiền (DỄ HIỂU NHẤT)
Unit 4 lớp 6 A closer look 2 – trang 41, 42 – Kết nối tri thức – Cô Hiền (DỄ HIỂU NHẤT)

Giải SBT Tiếng Anh 6 trang 41 Unit 5 Writing Chân trời sáng tạo Exercise 3

Read the poster. Then complete the text (Đọc áp phích. Sau đó hoàn thành văn bản)

Hướng dẫn giải chi tiết Exercise 3

Guide to answer:

Café review

It’s a hot day and I’m at my favourite café with my mum and dad. It’s called The Married Beans and it serves fantastic food from Italy.

First, I have some very cold juice with ice in it – perfect for a hot day!

After that, I have a nice big bowl of green salad with pieces of Italian) cheese in it – it’s great!

Next, I have an enormous pizza with a lot of different vegetables and tasty (Italian) meat on it.

Finally, it’s time for dessert. The café is very famous for its chocolate ice cream, so I have that! Why not?

Go to The Married Beans next time you’re near the park. It’s the best place in town!

Tạm dịch:

Đánh giá quán cà phê

Đó là một ngày nóng nực và tôi đang ở quán cà phê yêu thích của mình với bố và mẹ. Nó được gọi là The Married Beans và nó phục vụ những món ăn tuyệt vời từ Ý.

Đầu tiên, tôi có một ít nước trái cây rất lạnh với đá – hoàn hảo cho một ngày nóng!

Sau đó, tôi có một bát salad xanh lớn đẹp mắt với những miếng pho mát kiểu Ý – thật tuyệt!

Tiếp theo, tôi có một chiếc bánh pizza khổng lồ với rất nhiều loại rau khác nhau và thịt (Ý) ngon trên đó.

Cuối cùng, đã đến lúc ăn tráng miệng. Quán cà phê rất nổi tiếng với kem sô cô la, vì vậy tôi thưởng thức nó! Tại sao không?

Đến The Married Beans vào lần tới khi bạn ở gần công viên. Đó là nơi tốt nhất trong thị trấn!

— Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

 • Give the correct form of the verb: Her favourite subject (be)_________________ Math.

  bởi Nguyễn Phương Khanh

  18/01/2022

 • Give the correct form of the verb: Her favourite subject (be)_________________ Math.

  bởi Nguyễn Phương Khanh

  17/01/2022

 • Complete the sentence with given words: There/ lots of/ kinds/ fruits/ on/ fruits tray.

  bởi thùy trang

  13/01/2022

Bạn đang xem bài viết: Sách bài tập Tiếng Anh 6 trang 41 Unit 5 Writing Chân trời sáng tạo Exercise 3. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *