Sách bài tập Tiếng Anh 7 trang 54 Unit 7 Vocabulary & Grammar Kết nối tri thức Exercise 3

Tiếng Anh 7 Global Success – Unit 12 English Speaking Countries – A Closer Look 1
Tiếng Anh 7 Global Success – Unit 12 English Speaking Countries – A Closer Look 1

Giải SBT Tiếng Anh 7 trang 54 Unit 7 Vocabulary & Grammar Kết nối tri thức Exercise 3

Match the two halves in A and B to make sentences.

(Ghép hai nửa ở A và B để tạo thành câu.)

Hướng dẫn giải chi tiết Exercise 3

Guide to answer:

1. f

2. e

3. b

4. a

5. d

6. c

Tạm dịch:

1. Khi sang đường, bạn nên dừng lại và nhìn cả hai hướng.

2. Nếu bạn bị lạc trong một thành phố, bạn nên hỏi một cảnh sát.

3. Khi nhìn thấy một bà già qua đường, bạn nên giúp bà ấy.

4. Nếu mẹ của bạn bị đau đầu, bạn nên cho bà ấy một ít thuốc.

5. Bạn nên băng qua đường ở vạch sang đường cho người đi bộ.

6. Có một tai nạn ở đó; họ nên tránh khu vực đó.

— Mod Tiếng Anh 7 HỌC247

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Bài tập SGK khác

Sách bài tập Tiếng Anh 7 trang 54 Unit 7 Vocabulary & Grammar Kết nối tri thức Exercise 1

Sách bài tập Tiếng Anh 7 trang 54 Unit 7 Vocabulary & Grammar Kết nối tri thức Exercise 2

Sách bài tập Tiếng Anh 7 trang 55 Unit 7 Vocabulary & Grammar Kết nối tri thức Exercise 4

Sách bài tập Tiếng Anh 7 trang 55 Unit 7 Vocabulary & Grammar Kết nối tri thức Exercise 5

Sách bài tập Tiếng Anh 7 trang 56 Unit 7 Vocabulary & Grammar Kết nối tri thức Exercise 6

Sách bài tập Tiếng Anh 7 trang 56 Unit 7 Vocabulary & Grammar Kết nối tri thức Exercise 7

Sách bài tập Tiếng Anh 7 trang 56 Unit 7 Speaking Kết nối tri thức Exercise 1

Sách bài tập Tiếng Anh 7 trang 56 Unit 7 Speaking Kết nối tri thức Exercise 2

Sách bài tập Tiếng Anh 7 trang 57 Unit 7 Speaking Kết nối tri thức Exercise 3

Sách bài tập Tiếng Anh 7 trang 57 Unit 7 Reading Kết nối tri thức Exercise 1

Sách bài tập Tiếng Anh 7 trang 57 Unit 7 Reading Kết nối tri thức Exercise 2

Sách bài tập Tiếng Anh 7 trang 58 Unit 7 Reading Kết nối tri thức Exercise 3

Sách bài tập Tiếng Anh 7 trang 58 Unit 7 Writing Kết nối tri thức Exercise 1

Sách bài tập Tiếng Anh 7 trang 59 Unit 7 Writing Kết nối tri thức Exercise 2

Sách bài tập Tiếng Anh 7 trang 59 Unit 7 Writing Kết nối tri thức Exercise 3

Bạn đang xem bài viết: Sách bài tập Tiếng Anh 7 trang 54 Unit 7 Vocabulary & Grammar Kết nối tri thức Exercise 3. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *