Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 1: Sentence patterns

Tiếng Anh Lớp 5: Lesson 1 – What’s your address? – Vocabulary || Tiếng Anh Tiểu Học
Tiếng Anh Lớp 5: Lesson 1 – What’s your address? – Vocabulary || Tiếng Anh Tiểu Học

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 1: Sentence patterns

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 1: Sentence patterns hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 5 dễ dàng hơn.

Giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 1: Sentence patterns

C. SENTENCE PATTERNS – Cặp câu

1. Read and match (Đọc và nối câu)

Đáp án:

Quảng cáo

1d

What’s your address? It’s 201, Tran Hung Dao Street.

Địa chỉ nhà bạn là gì? Là 201, Đường Trần Hưng Đạo

2e

Where do you live? In Hau Giang Province.

Bạn sống ở đâu? Ở Tỉnh Hậu Giang

3b

What’s your hometown like? It’s small and quiet.

Quê hương bạn như thế nào? Quê tớ nhỏ và yên tĩnh.

4a

Quảng cáo

Who do you live with? My family

Bạn sống cùng với ai? Gia đình tớ.

5c

Do you like your house? Yes, very much.

Bạn có thích căn nhà của bạn không? Có chứ, tớ rất thích.

2. Read and complete. Then read aloud

[ Đọc và hoàn thành. Sau đọc to lên]

Đáp án:

1. What’s

Địa chỉ nhà bạn là gì?

2. It’s

Là 81, đường Trần Hưng Đạo

3. Who

Bạn sống cùng với ai?

4. Like/love

Bạn có thích sống ở Hà Nội không?

5. What’s

Quê bạn như thế nào?

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 chi tiết, hay khác:

Pronunciation SBT Tiếng Anh 5: Mark the stress (‘) on the words. Then say the words aloud…

Vocabulary SBT Tiếng Anh 5: Do the puzzle…

Speaking SBT Tiếng Anh 5: Read and reply…

Reading SBT Tiếng Anh 5: Read and complete. Use each word once…

Writing SBT Tiếng Anh 5: Put the words in order to make sentences

Xem thêm các chương trình khác:

  • Giải sgk Tin học lớp 5
  • Giải Sbt Tin học lớp 5
  • TOP 100 Đề thi Tiếng Anh 5 Học kì 1, Học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án
  • TOP 150 Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án
  • TOP 150 Đề thi Tiếng Việt lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án
  • Bộ đề thi vào lớp 6 môn Toán năm 2023 chọn lọc
  • Bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt năm 2023 chọn lọc
  • Bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2023 chọn lọc

Bạn đang xem bài viết: Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 1: Sentence patterns. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *