Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Lesson 2

Tiếng Anh lớp 6 ( Sách mới ) Unit 11 Looking back \u0026 Project
Tiếng Anh lớp 6 ( Sách mới ) Unit 11 Looking back \u0026 Project

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Lesson 2

i-Learn Smart World 6 workbook unit 6 lesson 2

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2022 – 2023, Giải i-Learn Smart World 6 workbook giải bài tập unit 6 lesson 2 trang 34 35 bao gồm gợi ý đáp án, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch các phần bài tập tiếng Anh xuất hiện trong Lesson 2 Unit 6 Community services SBT tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6.

Soạn giải i-Learn Smart World 6 workbook do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

New words sách bài tập tiếng Anh 6 unit 6 lesson 2

a. Label the pictures using the words in the box. Điền vào bức tranh các từ có sẵn

Đáp án

2 – glass jars

3 – cans

4 – plastic bottles

5 – plastic bags

b. Fill in the blanks using the words in Task a. Điền vào chỗ trống các từ ở câu a.

Đáp án

2 – plastic bottles

3 – glass jars

4 – cans

5 – plastic bags

Hướng dẫn dịch

2 – Chúng tôi tái sử dụng chai nhựa để cho nước vào.

3 – Chúng tôi tái sử dụng các lọ thủy tinh rỗng để đựng thực phẩm, như mứt và các loại hạt.

4 – Chúng tôi rửa chai và thùng tái chế, lon và bỏ chúng vào.

5 – Chúng tôi tái sử dụng túi nhựa để đựng đồ.

Listening i-Learn Smart World 6 unit 6 lesson 2

Listen and tick (✔). Lắng nghe và đánh dấu ✔.

Click để nghe

Đáp án

pick up

reuse

recycle

turn off

streets

home

school

trash

bottles and cans

newspapers

TVs and computers

Nội dung bài nghe

A: How can we keep the community clean?

B: Well there are a lot of things we can do. When you walk around, pick up the trash on the streets. That’s all I hope the town looks good. Also, recycle bottles and cans when people drop on the streets. There are a lot of recycling bins in the town.

A: That’s a great idea. What can we do at school?

B: Yes, always reuse all newspapers for crafts. You can bring them from home.

A: I see. How about at home? What can we do?

B: Make sure you turn off computers and TVs. That save electricity.

A: Okay, all do that.

Grammar lesson 2 SBT unit 6 lớp 6 Community services

a. Fill in the blanks using the words in the box. Some words can be used more than once. Điền vào chỗ trống bằng các từ trong khung. Một số từ có thể được sử dụng nhiều hơn một lần.

Đáp án

2. pick up trash

3. pick up, reuse, recycle cans

4. pick up, reuse, recycle plastic bottles

5. turn off computer

6. reuse, recycle newspapers

7. pick up, reuse, recycle glass bottles

b. Unscramble the sentences. Xếp lại thành câu.

Đáp án

2 – Don’t throw away food.

3 – Recycle plastic bottles.

4 – Pick up trash off the streets.

5 – Turn off computers at night.

6 – Reuse glass jars to store food.

7 – Wash bottles before you recycle them.

Writing tiếng Anh 6 i-Learn Smart World unit 6 lesson 2

What can we do to save the environment? Give 5 ideas. Chúng ta có thể làm gì để cứu môi trường? Đưa ra 5 ý tưởng.

Gợi ý

2. Recycle plastic cans and bottles to put things in.

3. Pick up trash in your neighbourhood.

4. Reuse glass jars to put fruit jams in.

5. Recycle used papers.

Hướng dẫn dịch

2. Tái chế lon và chai nhựa để bỏ đồ vào.

3. Nhặt rác trong khu phố của bạn.

4. Tái sử dụng hũ thủy tinh để đựng mứt hoa quả.

5. Tái chế giấy đã qua sử dụng.

Trên đây là giải sách i-learn Smart World 6 workbook unit 6 lesson 2 chi tiết nhất. Xem thêm Tài liệu tiếng Anh 6 Unit 6 Community Services khác tại:

Từ vựng Unit 6 lớp 6 Community services

Bạn đang xem bài viết: Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Lesson 2. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *