Skills – trang 69 Review 2 (Units 4 – 5- 6) SGK Tiếng Anh 6 mới

Tiếng Anh 6 – Review 2 Language – trang 68 – Kết nối tri thức – Cô Thanh Hoa (DỄ HIỂU NHẤT)
Tiếng Anh 6 – Review 2 Language – trang 68 – Kết nối tri thức – Cô Thanh Hoa (DỄ HIỂU NHẤT)

Skills – trang 69 Review 2 (Units 4 – 5- 6) SGK Tiếng Anh 6 mới

Review 2 lớp 6 (Unit 4-5-6)

SKILLS

1. Read the website about Singapore and find the names of:

Đọc website về Singapore và tìm tên của:

1. a natural attraction (một điểm đến tự nhiên): The Zoo, Night Safari, Jurong Bird Park (Sở thú, Vườn thú đèm, Công viền chim Jurong)

2. an ethnic quarter (một khu phố dân tộc): Chinatown, Kampong Glam, Little India (Khu phô người Hoa, Kampong Giam, khu tiểu Ẩn)

3. a place to enjoy art collections (nơi thưởng thức những bộ SƯU tập nghệ thuật): Art Retreat, NUS Museum and the Red Dot Design Museum (Bảo- tàng Art Retreat, Bảo tàng Quốc gia Singapore và Bảo tàng Red Dot Design)

4. a place for the whole family to have funsing (một nơi cho cả gia đình vui chơi): Resorts World Sentosa (Khu nghỉ dưỡng Quốc tế Sentosa).

Dịch:

Thăm Singapore!

A. Khám phá rừng nhiệt đới và đi quanh các khu vườn và công viên. Thực hiện một chuyên đi đến sở thú, Vườn thú đêm, Công viên chim Jurong đế’ xem vài loài thú quý hiếm và đáng sợ nhất thế giới.

B. Đi đến Bảo tàng Art Retreat, Bảo tàng Quốc gia Singapore, Bảo tàng Red Dot Design để thưởng thức những bộ SƯU tập nghệ thuật ấn tượng, vài bộ SƯU tập ở đây nằm trong số những bộ sưu tập độc đáo và đẹp nhất thế giới.

C. Người ta nói sự đa dạng không nơi nào hơn ở Singapore. Hãy cảm nhận ván hóa xung quanh bạn trong khu vực của từng dân tộc như Phố người Hoa, Kampong Glam, Little India với những lễ hội và lễ kỷ niệm suốt năm.

D. Các gia đình tìm kiếm những hoạt động phiêu lưu phải đến Sentosa, nơi mà họ có thể thăm những khu tưởng niệm lịch sử, cũng như điểm giải trí hàng đầu thế giới, bao gồm Resorts World Sentosa.

2. Read the website again. Match the paragraphs with four of the headings.

Đọc lại website lần nữa. Nối đoạn văn với 4 tựa đề sao cho phù hợp.

a. Family b. Sports

c. Culture d. Arts

e. Nature f. Shopping

Hướng dẫn:

A – e: Nature (Thiên nhiên)

B – d: Arts (Nghệ thuật)

C – c: Culture (Văn hóa)

D – a: Family (Gia đình)

3. Answer the questions.

Trả lời câu hỏi.

1. Where should you go in Singapore if you want to see the nature? Ở Singapore, bạn nên đi đâu nếu bạn muốn xem thiên nhiên?

→ Rainforests, gardens, parks, the zoo, Night Safari, Jurong Bird Park. Khu rừng nhiệt đới, khu vườn, công viên, sở thú, vườn thú đềm, Công viễn chim Jurong

2. What is the special thing about Singapore’s museums and galleries? Điều gì đặc biệt về bảo tàng và phòng trưng bày ở Singapore?

→ They have impressive art collections, some of which are among the best and finest from all over the world. Chúng có một số bộ sưu tập ấn tượng, một vài bộ sưu tập ở đây nằm trong số những bộ sưu tập độc đáo và đẹp nhất thế giới.

3. When do the festivals and celebrations in the ethnic quarters take place? Khi nào lễ hội và lễ kỷ niệm ở khu phô” dân tộc diễn ra?

→ They happen all year round. Chúng diễn ra cả năm.

4. What can families do in Sentosa? Các gia đình có thể làm gì ở Sentosa?

→ They can have adventurous activities, visit historical monuments, or go to Resorts World Sentosa. Họ có thể có những hoạt động phiếu lưa mạo hiểm, thăm những khu tưởng niệm lịch sử, hoặc đến khu nghỉ dưỡng quốc tế Sentosa.

4. Work in pairs. Ask your friend if she/he has a chance to go to Singapore, which place he/ she wants to go to and why.

Làm việc theo nhóm. Hỏi bạn bè của em nếu anh ấy/cô ấy có cơ hội đến Singapore, nơỉ mà cô ấy/anh ấy muốn đi và tại sao.

Hướng dẫn:

Các em nên xem lại phần website ở trên hoặc tìm hiểu thông qua những người quên biết đã từng đi du lịch ở những địa điểm đó và hỏi họ xem tại sao họ muốn đến những nơi đó.

5. Listen to Mai’s family talking to a travel agent about their trip to Singapore. When do they want to go there?

Nghe gia đình Mai nói chuyện vói công ty du lịch về chuyến di đến Singapore. Khi nào họ muốn đi?

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn:

6. Listen again. Decide if these sentences are True (T) or False (F).

Nghe lại. Đưa ra quyết định nếu câu đúng ghi T, câu sai ghi F.

Click tại đây để nghe:

1. The family will spend a week in Singapore. Gia đình sẽ trải qua một tuần ở Singapore. (F)

→ They will stay there for five days. Họ sẽ ở lại đó năm ngày.

2. They will do a lot of shopping. Họ sẽ mua sắm rất nhiều. (F)

→ They won’t do much shopping. Họ không mua sắm nhiều.

3. Bukit Timah is a natural attraction. Bukit Timah là một điểm đến tự nhiên. (T)

4. Mai and Bin searched for information about Singapore on the Internet. Mai và Bin đã tìm kiếm thông tin về Singapore trên Internet. (T)

5. They will see some celebrations in Chinatown. Họ sẽ xem vài lễ hội ở khu phố người Hoa. (T)

6. They must book their air tickets early. Họ phải đặt vé máy bay sớm. (T)

Tape script:

Travel agent: Now we have an exciting program for you..

Mai’s Mother: So we’ll have five days… Not too much shopping..Do you think we can visit somewhere natural?

Travel agent: Oh yes, on the first day you will go to Bukit Timah Nature Reserve…

Mai: The tallest hill in Singapore is there, isn’t it?

Travel agent: Yes, it is? Did you read that on our website?

Mai: Yes, I did. And will we go to Sentosa? Bin and I saw the video on the internet.

Travel agent: Of course! You must visit Universal Studios. It’s really fun! Mai’s Father: That’s great. We also want to go to Chinatown also. You know, it will be the Tet holiday then…

Travel agent: So you will go at Tet? You must book the air tickets early because it’s a busy time of the year. There’ll be many festive celebrations and you’ll really enjoy yourselves..

7. Write the contents of a website introducing the city/town where you live or the nearest city/town to where you live. Choose four of these headings to include in your writing:

Viết những nội dung của một website giới thiệu thành phố/ thị trấn nơi bạn sống hoặc thành phố/ thị trấn gần nơi bạn sống nhất. Chọn 4 trong những tựa đề sau để đưa vào trong bài viết:

 • Culture (Văn hóa): e.g. What are the typical festivals? Những lễ hội tiêu biểu nào?
 • Arts (Nghệ thuật): e.g. Are there any museums or galleries? Có bảo tàng hoặc phòng triển lãm nào?
 • Nature (Tự nhiên): e.g. Are there any forests, mountains, or lakes? Có khu rừng, núi hay hồ nào không?
 • Sports (Thể thao): e.g. What are the most popular sports? Những môn thể thao phổ biến nhất là gì?
 • Shopping (Mua sắm): e.g. Where’s a good place for shopping? What can people buy there? Nơi nào tốt để mua sắm? Mọi người có thể mua gì ở đó?
 • Family (Gia đình): e.g. Are there any activities for family? Có hoạt động nào cho gia đình không?
 • Hotels (Khách sạn): e.g. What are some good hotels to stay in? Vài khách sạn tốt để ở là khách sạn nào?

Hướng dẫn:

Bài 1: Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City is a great city with the high modern buildings and many ancient museums. When you come to the city, you can visit Reunification Palace, War Remnants Museum, City Theatre, Saigon River…And you can taste the street food here which is very famous in the world. If you would like to go shopping, you can visit Ben Thanh Market or Saigon Center. There are many fashion shops that you can choose in this city. The city welcomes you with many hotels and motels with many different prices. Generally, Ho Chi Minh City is a wonderful place for tourists to go on sightseeing, eating, and shopping.

Dịch:

Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố tuyệt vời với những tòa nhà cao tầng hiện đại và nhiều bảo tàng cổ xưa. Khi đến thành phố, bạn có thể đến thăm Dinh Thống Nhất, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Nhà hát Thành phố’ sông Sài Gòn… Và bạn có thể thưởng thức những món ăn đường phố nổi tiếng khắp thế giới. Nếu muốn đi mua sắm, bạn có thể đến chợ Bến Thành lioặc Trung tâm Sài Gòn. Có rất nhiều cửa hàng thời trang trong thành phố này để bạn có thể lựa chọn. Thành phố luôn chào đón bạn với rất nhiều khách sạn và nhà nghỉ có nhiều loại giả khác nhau. Nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi tuyệt vời để đi ngắm cảnh, ăn uống và mua sắm.

Bài 2: Ha Noi

Bài 2: Ha Noi

Hanoi is a very interesting place to visit. It’s the capital of Vietnam with you many historical and cultural features. You can visit Ho Chi Minh Mausoleum or many historic museum such as Ethnography museum. Do you like traditional food?Hanoi has so many types of traditional and delicious food such as:Banh Tom Ho Tay,Cha ca La Vong…. . Moreover,there are many types of street food for you to enjoy. It’s very cheap but delicious. Hanoi also has many modern hotels such as Grand Plaza,Daewoo Hotel or Media Hotel. It’s very convenient for your family to stay here.

In general I think Hanoi is a very impressive place for you to visit. You should visit it whenever yoou have chance. It will really be an exciting experience.

Dịch:

Hà Nội là một địa điểm rất thú vị để viếng thăm. Đó là thủ đô của Việt Nam với nhiều nét văn hóa và đậm chất lịch sử. Bạn có thể viếng thăm lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh hay nhiều bảo tàng lịch sử như:Bảo tàng dân tộc học,Bảo tàng Hà Nội. Bạn có thích các món ăn truyền thống không?Hà Nôi có rất nhiều đồ ăn truyền thống ngon như:Bánh tôm Hồ Tây,chả cá Lã Vọng,…. Thêm vào đó,còn có nhiều món ẩm thực đường phố cho bạn thưởng thức nữa. Nó rất rẻ nhưng lại ngon. Hà Nôi có rất nhiều khách sạn hiện đại như Grand Plaza,Daewoo,Melia. Sẽ rất tiện cho gia đình bạn nếu ở trong các khách sạn này.

Nói tóm lại mình nghĩ rằng Hà Nôi là một nơi rất ấn tượng để đến thăm. Bạn nên đến đó du lịch khi nào bạn có cơ hội. Đó sẽ là một trả nghiệm thật sự rất thú vị.

Bài tập

 • Bài 1 Read the website about Singapore and find the names of.
 • Bài 2 Read the website again. Match the paragraphs with four of the headings.
 • Bài 3 Answer the questions. (Trả lời câu hỏi.)
 • Bài 5 Listen to Mai’s family talking to a travel agent about their trip to Singapore. When do they want to go there?
 • Bài 6 Listen again. Decide if these sentences are True (T) or False (F).
 • Bài 7 Write the contents of a website introducing the city/town where you live or the nearest city/town to where you live. Choose four of these headings to include in your writing:

Bạn đang xem bài viết: Skills – trang 69 Review 2 (Units 4 – 5- 6) SGK Tiếng Anh 6 mới. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *