Tập tin:Mì Quảng.jpg – Wikipedia tiếng Việt

Học tiếng Anh chủ đề các loại đồ ăn/ Foods/ English Online
Học tiếng Anh chủ đề các loại đồ ăn/ Foods/ English Online

Mì Quảng is a Quang Nam style noodle soup with pork and shrimp. It’s one of those regional specialties that I’m only just now getting to enjoy. This dish had a lot of great flavors going on, primarily from the tomato-tinged broth. Small dried shrimp gave a nice salty edge and the noodles were broad, fettucini-like, and cooked al dente. On the top were the prerequisite bánh đa (toasted rice cracker).

This image, which was originally posted to Flickr, was uploaded to Commons using Flickr upload bot on 5 tháng 3 năm 2009 lúc 21:55 by Nguyễn Thanh Quang. On that date, it was confirmed to be licensed under the terms of the license indicated.

chia sẻ – sao chép, phân phối và chuyển giao tác phẩm

pha trộn – để chuyển thể tác phẩm

Theo các điều kiện sau:

ghi công – Bạn phải ghi lại tác giả và nguồn, liên kết đến giấy phép, và các thay đổi đã được thực hiện, nếu có. Bạn có thể làm các điều trên bằng bất kỳ cách hợp lý nào, miễn sao không ám chỉ rằng người cho giấy phép ủng hộ bạn hay việc sử dụng của bạn.

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0CC BY 2.0 Creative Commons Attribution 2.0 truetrue

Chú thích

Ghi một dòng giải thích những gì có trong tập tin này

Bạn đang xem bài viết: Tập tin:Mì Quảng.jpg – Wikipedia tiếng Việt. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *