Tập tin:Vietnamese “banh trang tron”.JPG – Wikipedia tiếng Việt

ĂN BÁNH TRÁNG TRỘN NÓI XẤU ĐỒNG NGHIỆP?
ĂN BÁNH TRÁNG TRỘN NÓI XẤU ĐỒNG NGHIỆP?

chia sẻ – sao chép, phân phối và chuyển giao tác phẩm

pha trộn – để chuyển thể tác phẩm

Theo các điều kiện sau:

ghi công – Bạn phải ghi lại tác giả và nguồn, liên kết đến giấy phép, và các thay đổi đã được thực hiện, nếu có. Bạn có thể làm các điều trên bằng bất kỳ cách hợp lý nào, miễn sao không ám chỉ rằng người cho giấy phép ủng hộ bạn hay việc sử dụng của bạn.

chia sẻ tương tự – Nếu bạn biến tấu, biến đổi, hoặc làm tác phẩm khác dựa trên tác phẩm này, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm mới theo giấy phép y hệt hoặc tương thích với tác phẩm gốc.

Bạn có quyền sao chép, phân phối và/hoặc sửa đổi tài liệu này theo những điều khoản được quy định trong Giấy phép Tài liệu Tự do GNU, phiên bản 1.2 hoặc các phiên bản mới hơn được Quỹ Phần mềm Tự do; quy định; ngoại trừ những phần không được sửa đổi, bìa trước và bìa sau. Bạn có thể xem giấy phép nói trên ở phần Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.http://www.gnu.org/copyleft/fdl.htmlGFDLGNU Free Documentation Licensetruetrue

Bạn có thể chọn giấy phép mà bạn muốn.

Chú thích

Ghi một dòng giải thích những gì có trong tập tin này

Bạn đang xem bài viết: Tập tin:Vietnamese “banh trang tron”.JPG – Wikipedia tiếng Việt. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *