Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài được quy định ra sao? Thẩm quyền cho phép đăng ký kết hôn đối với người nước ngoài thuộc về cơ quan nào?

Nhạc Tiếng Anh Đám Cưới Hay
Nhạc Tiếng Anh Đám Cưới Hay

Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài được quy định ra sao? Thẩm quyền cho phép đăng ký kết hôn đối với người nước ngoài thuộc về cơ quan nào?

Về thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài ra sao?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 38 Luật Hộ tịch 2014 quy định như sau:

“Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

3. Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

4. Chính phủ quy định bổ sung giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn, việc phỏng vấn, xác minh mục đích kết hôn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn; thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.”

Theo đó, thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài thực hiện theo quy định trên.

Hồ sơ đăng ký kết hôn do một trong hai bên kết hôn nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp, nếu đăng ký kết hôn tại Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện, nếu đăng ký kết hôn tại Cơ quan đại diện.

Về những giấy tờ cần chuẩn bị để định cư sang Mỹ theo diện được chồng bảo lãnh chị có thể liên hệ trực tiếp lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam để biết đựơc những giấy tờ thủ tục nào họ yêu cầu để chuẩn bị hồ sơ một cách đầy đủ và chính xác.

Đăng ký kết hôn với người nước ngoài (Hình từ internet)

Thẩm quyền đăng ký kết hôn đối với người nước ngoài như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 37 Luật Hộ tịch 2014 như sau:

“Điều 37. Thẩm quyền đăng ký kết hôn

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài.

2. Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký kết hôn.”

Theo đó, trường hợp chị là người Việt Nam đăng ký kết hôn với người nước ngoài thì thẩm quyền đăng ký kết hôn thuộc về Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Người nước ngoài khi đăng ký kết hôn thì được nhận giấy đăng ký kết hôn khi nào?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 32. Tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn, Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

2. Việc trao, nhận Giấy chứng nhận kết hôn được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 của Luật Hộ tịch.

Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị kể từ ngày được ghi vào sổ và trao cho các bên theo quy định tại Khoản này.

3. Trường hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì theo đề nghị bằng văn bản của họ, Phòng Tư pháp gia hạn thời gian trao Giấy chứng nhận kết hôn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn. Hết 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã ký.

Nếu sau đó hai bên nam, nữ vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu.”

Như vậy, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn, Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Trường hợp một hoặc hai bên (bạn và chồng bạn) không thể có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì theo đề nghị bằng văn bản của họ, Phòng Tư pháp gia hạn thời gian trao Giấy chứng nhận kết hôn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn.

Hết 60 ngày mà hai bên không đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã ký.


Lê Đình Khôi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Đăng ký kết hôn có thể đặt câu hỏi tại đây.

  • Công chức có nộp bản kê khai tài sản, thu nhập khi làm hồ sơ đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không?
  • Đối với phương án bảo vệ công trình thủy lợi thì Phòng Bảo vệ công trình và chất lượng nước có được chủ trì thẩm định hay không?
  • Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan nào? Hiệp hội được quyền gây quỹ không?
  • Doanh nghiệp đấu giá tài sản có thể thành lập dưới loại hình nào ngoài hình thức công ty hợp danh?
  • Doanh nghiệp được miễn giấy phép FLEGT khi xuất khẩu lô hàng gỗ vào thị trường EU trong trường hợp nào?

Bạn đang xem bài viết: Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài được quy định ra sao? Thẩm quyền cho phép đăng ký kết hôn đối với người nước ngoài thuộc về cơ quan nào?. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *