Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 1 trang 46 – Global Success Kết nối tri thức

Tiếng Anh lớp 7 (sách mới) Global success Unit 4. Skills 2
Tiếng Anh lớp 7 (sách mới) Global success Unit 4. Skills 2

Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 1 trang 46 – Global Success Kết nối tri thức

Lời giải bài tập Unit 4 lớp 7 Skills 1 trang 46 trong Unit 4: Music and arts Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 4.

Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 1 trang 46 – Kết nối tri thức

1 (trang 46 SGK Tiếng Anh 7): Look at the pictures. Discuss the questions below with a partner (Nhìn vào những bức tranh. Thảo luận các câu hỏi bên dưới với một người bạn)

Gợi ý:

1. Picture 1 is a water puppet show. Picture 2 is a “quan ho” performance.

Quảng cáo

2. Yes, I do.

Hướng dẫn dịch:

1. Tranh 1 là màn múa rối nước. Hình 2 là màn trình diễn “quan họ”.

2. Có, tôi làm.

2 (trang 46 SGK Tiếng Anh 7): Read the email and match the highlighted words with their meanings. (Đọc email và nối các từ được đánh dấu với nghĩa của chúng.)

1. showed or presented

2. following tradition

3. nice, interesting

4. event or celebration

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Sue thân mến,

Mọi việc với bạn thế nào? Tôi đến Việt Nam ba ngày trước, và mọi thứ đều hoàn hảo.

Hôm qua tôi đi xem múa rối ở một nhà hát ở trung tâm Hà Nội. Buổi biểu diễn thật tuyệt vời! Các nghệ sĩ biểu diễn chương trình trong một bể bơi. Họ đứng sau một bức bình phong. Họ sử dụng dây dưới nước để điều khiển các con rối và làm cho chúng di chuyển trên mặt nước!

Chương trình nói về việc trồng lúa và lễ hội ở một ngôi làng. Mọi người nói rằng những chương trình này là bình thường về cuộc sống hàng ngày ở các vùng quê Việt Nam. Múa rối nước là một loại hình nghệ thuật truyền thống đặc biệt. Mọi người yêu thích nó và hầu hết khách du lịch đến Việt Nam đều thích xem nó.

Ước gì bạn ở đây với tôi.

Gặp lại bạn vào tuần tới.

Yêu và quý,

Mary

Đáp án:

1. performed

2. traditional

3. fantastic

4. festival

Hướng dẫn dịch:

1. biểu diễn hoặc trình bày = biểu diễn

2. theo truyền thống = thuộc về truyền thống

3. tốt đẹp, thú vị = tuyệt vời

4. sự kiện hoặc lễ kỷ niệm = lễ hội

3 (trang 46 SGK Tiếng Anh 7): Read the email again and answer the questions. (Đọc lại email và trả lời các câu hỏi.)

1. Who went to see a water puppet show yesterday?

2. Where did the water puppet show take place?

3. Who controlled the puppets?

4. What are water puppet shows normally about?

5. Is water puppetry a traditional Vietnamese art form?

Đáp án:

1. Mary.

2. In a pool.

3. The artists did.

4. These shows are normally about everyday life in the countryside of Viet Nam.

5. Yes, it is.

Hướng dẫn dịch:

1. Hôm qua ai đi xem múa rối nước?

– Mary.

2. Múa rối nước diễn ra ở đâu?

– Tại một cái bể.

3. Ai đã điều khiển những con rối?

– Các nghệ sĩ.

4. Múa rối nước thông thường nói về điều gì?

– Những chương trình này thường về cuộc sống hàng ngày ở vùng nông thôn Việt Nam.

5. Múa rối nước có phải là loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam không?

– Có.

4 (trang 46 SGK Tiếng Anh 7): Work in pairs. Ask and answer

about Mark’s school musical performance last year. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về buổi biểu diễn âm nhạc ở trường của Mark vào năm ngoái.)

Gợi ý:

A: When was the performance?

B: On Saturday night.

A: How long did it last?

B: It lasted three hours.

A: Where did it take place?

B: In the schoolyard.

A: What items were performed in the show?

B: Many items, such as plays, dances, songs and magic.

Hướng dẫn dịch:

A: Buổi biểu diễn khi nào?

B: Vào tối thứ bảy.

A: Nó kéo dài bao lâu?

B: Nó kéo dài ba giờ.

A: Nó đã diễn ra ở đâu?

B: Trong sân trường.

A: Những tiết mục nào đã được trình diễn trong chương trình?

B: Nhiều mục, chẳng hạn như kịch, khiêu vũ, bài hát và ảo thuật.

5 (trang 46 SGK Tiếng Anh 7): Your school is going to have a musical performance to celebrate Teachers’ Day. (Trường của bạn sắp tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ để chào mừng Ngày Nhà giáo.)

Work in groups. Make a plan for the performance and talk about the items you will contribute. (Làm việc nhóm. Lên kế hoạch cho buổi biểu diễn và nói về những hạng mục bạn sẽ đóng góp.)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Kết nối tri thức hay khác:

Getting Started (trang 40,41 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read…2. What are Trang and Nick talking…

A closer look 1 (trang 42 Tiếng Anh lớp 7): 1.Listen and repeat these words…2. Match a word in A with a word…

A closer look 2 (trang 43,44 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write “like/ as/ different” in the gaps…2. Finish the second sentence in…

Communication (trang 45 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write “like/ as/ different” in the gaps…2. Finish the second sentence ineach pair…

Skills 2 (trang 47 Tiếng Anh lớp 7): 1. Discuss the question below with… 2. Listen to a man talking about…

Looking back (trang 48 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write a word or phrase in each…2. Fill in each gap with a word or…

Project (trang 49 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs…2. Work in groups. Imagine that you are…

Xem thêm các chương trình khác:

 • Giải sgk Toán 7 – Kết nối tri thức
 • Giải sbt Toán 7 – Kết nối tri thức
 • Lý thuyết Toán 7 – Kết nối tri thức
 • Giải VTH Toán 7 – Kết nối tri thức
 • Giải sgk Lịch sử 7 – Kết nối tri thức
 • Lý thuyết Lịch Sử 7 – Kết nối tri thức
 • Giải sbt Lịch sử 7 – Kết nối tri thức
 • Giải VTH Lịch sử 7 – Kết nối tri thức
 • Soạn văn lớp 7 (hay nhất) – Kết nối tri thức
 • Tác giả tác phẩm Ngữ văn lớp 7 – Kết nối tri thức
 • Soạn văn lớp 7 (ngắn nhất) – Kết nối tri thức
 • Tóm tắt tác phẩm Ngữ văn lớp 7 – Kết nối tri thức
 • Bố cục tác phẩm Ngữ văn lớp 7 – Kết nối tri thức
 • Nội dung chính tác phẩm Ngữ văn lớp 7 – Kết nối tri thức
 • Văn mẫu lớp 7 – Kết nối tri thức
 • Giải VTH Ngữ văn lớp 7 – Kết nối tri thức
 • Giải sgk Địa Lí 7 – Kết nối tri thức
 • Lý thuyết Địa Lí 7 – Kết nối tri thức
 • Giải sbt Địa lí 7 – Kết nối tri thức
 • Giải VTH Địa lí 7 – Kết nối tri thức
 • Giải sgk Giáo dục công dân 7 – Kết nối tri thức
 • Lý thuyết GDCD 7 – Kết nối tri thức
 • Giải sbt Giáo dục công dân 7 – Kết nối tri thức
 • Giải vth Giáo dục công dân 7 – Kết nối tri thức
 • Giải sgk Khoa học tự nhiên 7 – Kết nối tri thức
 • Lý thuyết Khoa học tự nhiên 7 – Kết nối tri thức
 • Giải sbt Khoa học tự nhiên 7 – Kết nối tri thức
 • Giải sbt Hoạt động trải nghiệm lớp 7 – KNTT
 • Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 7 – KNTT
 • Giải sgk Công nghệ 7 – Kết nối tri thức
 • Lý thuyết Công nghệ 7 – Kết nối tri thức
 • Giải sbt Công nghệ 7 – Kết nối tri thức
 • Giải VTH Công nghệ 7 – KNTT
 • Giải sgk Tin học 7 – Kết nối tri thức
 • Lý thuyết Tin học 7 – Kết nối tri thức
 • Giải sbt Tin học 7 – Kết nối tri thức
 • Giải VTH Tin học 7 – Kết nối tri thức
 • Giải sgk Giáo dục thể chất 7 – Kết nối tri thức
 • Giải sgk Âm nhạc 7 – Kết nối tri thức

Bạn đang xem bài viết: Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 1 trang 46 – Global Success Kết nối tri thức. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *