Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 7 trang 56

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 7 trang 56 – Explore Our World 3 Cánh diều

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Lesson 7 trang 56 trong Unit 3: My family. Với lời giải hay, chi tiết nhất sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 3.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 7 trang 56 – Explore Our World 3 Cánh diều

1 (trang 56 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look and listen. Repeat (Nhìn tranh, nghe và đọc lại)

Hướng dẫn dịch

Chị gái thì cao

Em trai thì thấp

2 (trang 56 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look. Read and write. (Nhìn tranh. Đọc và viết)

Đáp án

1. The grandfather is old

2. The family is big

Hướng dẫn dịch

1. Ông có tuổi rồi

2. Già đình này thật lớn

3 (trang 56 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Make the cards. Say and play. (Tạo các tấm thẻ. Nói và chơi)

Đáp án

Number 1. The grandfather is old

Number 2. My mom is beautiful

Number 3. My brother is handsome

Number 4. The family is big

Number 5. My father is tall

Hướng dẫn dịch

Số 1. Ông tớ có tuổi rồi

Số 2. Mẹ tớ thì đẹp

Số 3. Anh trai tớ đẹp trai

Số 4. Gia đình này thật lớn

Số 5. Bố tớ thì cao

Bạn đang xem bài viết: Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 7 trang 56. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *