Tiếng Anh lớp 6 Review 2 (Unit 4-5-6)

Tiếng Anh 6 Mới – Review 2 – Sách Global / HeartQueen Quyên Hoàng
Tiếng Anh 6 Mới – Review 2 – Sách Global / HeartQueen Quyên Hoàng

Tiếng Anh lớp 6 Review 2 (Unit 4-5-6) – Kết nối tri thức Giải Tiếng Anh 6

Tiếng Anh lớp 6 Review 2 (Unit 4-5-6)

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Review 2 (Unit 4-5-6) hay nhất, chi tiết bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 6 (Global Success 6) giúp bạn dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt hơn môn Tiếng Anh 6.

  • Language (trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Listen and circle the word with the different underlined sound. (Nghe và khoanh từ có phần gạch chân phát âm khác) …

  • Skills (trang 68 – 69 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Read the passage and match the headings (A, B, C) with the paragraphs. (Đọc đoạn văn và nối tiêu đề với các đoạn) ….

Review 2 (Unit 4-5-6)

Review 2 lớp 6 Language trang 68

PRONUNCIATION

1. Listen and circle the word with the different underlined sound. (Nghe và khoanh từ có phần gạch chân phát âm khác)

Đáp án:

1.A

2.C

3.B

4.C

5.C

VOCABULARY

2. Write the words in the box (a-h) next to their opposites (1-8).

Đáp án:

1.d

2.g

3.f

4.b

5.a

6.h

7.c

8.e

3. Choose the correct word / phrase for each definition

Đáp án:

1. waterfall

2. compass

3. museum

4. wish

5. lucky money

Hướng dẫn dịch:

1. Một nơi mà có lượng nước lớn chảy từ trên cao xuống.

2. Một thứ mà có thể giúp bạn tìm phương hướng.

3. Một tòa nhà nơi mọi người đến và xem những tác phẩm nghệ thuật lâu đời có giá trị.

4. Nói với ai đó bạn mong họ hạnh phúc hay thành công.

5. Trẻ em nhận nó trong phong bao đỏ vào dịp Tết.

………………………………

………………………………

………………………………

Bạn đang xem bài viết: Tiếng Anh lớp 6 Review 2 (Unit 4-5-6). Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *