Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 Reading trang 46

Tiếng Anh lớp 7 (sách mới) Global success. Unit 4. Looking back
Tiếng Anh lớp 7 (sách mới) Global success. Unit 4. Looking back

Tiếng Anh 7 Unit 4 Reading trang 46 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập Unit 4 lớp 7 Reading trang 46 trong Unit 4: In the picture Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 4.

Tiếng Anh 7 Unit 4 Reading trang 46 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 46 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Read the Study Strategy. Then use the strategy to do exercise 2 (Đọc Chiến lược Học. Sau đó, sử dụng chiến lược để làm bài 2)

Hướng dẫn dịch:

Dự đoán nội dung:

1. Nhìn vào tiêu đề và các bức ảnh. Bạn có thể đoán được chủ đề không?

2. Đọc văn bản để xem ý tưởng của bạn có đúng không.

2 (trang 46 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Look at the photos. What are the people doing? Why are they doing it? Which countries are they in? Read the texts and check (Nhìn vào những bức ảnh. Những người đó đang làm gì? Tại sao họ làm vậy? Họ ở những quốc gia nào? Đọc văn bản và kiểm tra)

Hướng dẫn dịch:

Tôi tình cờ nhìn thấy cô bé 6 tuổi này ở Chiang Mai, Thái Lan. Cô ấy không chơi với đồ chơi. Cô ấy đang làm nó bằng những que kem. Món đồ chơi tuy còn đơn giản nhưng đối với một cô bé như vậy đã là một thành công. Cô vẫn muốn làm thêm nhiều đồ chơi hơn nữa. Trong khi tôi chụp một số bức ảnh về đồ chơi, cô ấy đã mỉm cười rất đẹp. Thật là một cô gái thông minh!

(Chiang Mai, Thái Lan)

Tôi đến một quán cà phê ở đường Thân Văn Nhiếp, Quận 2 vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Quán cà phê đã đầy khi tôi đến đó. Một số người đang làm đồ trang trí từ lốp xe và chai cũ. Họ đang nói chuyện nhưng họ cũng đang làm việc rất chăm chỉ. Mặc dù công việc kinh doanh của họ khác nhau, nhưng nó rất có ý nghĩa đối với môi trường. Sự khởi nghiệp của họ dường như là một câu chuyện thành công.

(Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)

3 (trang 46 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Read and listen to the text. Write True or False. Explain your answers. (Đọc và nghe văn bản. Viết đúng hoặc sai. Giải thích câu trả lời của bạn.)

Bài nghe:

Hướng dẫn giải:

1. True

2. False

3. False

4. False

5. True

Hướng dẫn dịch:

1. Cô bé 6 tuổi ở Chiang Mai, Thái Lan đã làm một số đồ chơi bằng que kem.

2. Theo các nhiếp ảnh gia, đồ chơi là tốt.

3. Quán cà phê vắng tanh.

4. Một số người đang thư giãn với đồ trang trí.

5. Người viết thích quán cà phê có đồ trang trí tái chế.

4 (trang 46 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)VOCABULARY PLUS

Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text. (Sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh lam trong văn bản.)

Ice-cream sticks (n) que kem

Success (n) sự thành công

Decorations (n) trang trí

Although (conj) mặc dù

5 (trang 46 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Find the word “although” in the second text. What is it used for? (Tìm từ “although” trong văn bản thứ hai. Cái này được dùng để làm gì?)

Hướng dẫn giải:

Although their business was different, it was meaningful to the environment.

Chúng ta dùng “Although” để chỉ sự tương phản giữa 2 vế của câu.

6 (trang 46 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) Combine the two sentences using “although, but” (Kết hợp hai câu bằng cách sử dụng “although, but”)

Hướng dẫn giải:

1. Although she is a little girl, she is helpful.

2. Many collectors want to own her toys, but she does not want to sell them.

Hướng dẫn dịch:

1. Tuy là một cô bé nhưng cô ấy hay giúp đỡ.

2. Nhiều nhà sưu tập muốn sở hữu đồ chơi của cô ấy nhưng cô ấy không muốn bán chúng.

7 (trang 46 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)USE IT!

Work in pairs. Do you think that recycling can change the world? Can you think of an idea to make toys from rubbish? (Làm việc theo cặp. Bạn có nghĩ rằng tái chế có thể thay đổi thế giới? Bạn có thể nghĩ ra ý tưởng làm đồ chơi từ rác không?)

Gợi ý:

I think recycling can change the world. I can make some kites some used papers.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ rằng tái chế có thể thay đổi thế giới. Tôi có thể làm cho một số con diều một số giấy tờ đã qua sử dụng.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay khác:

 • Vocabulary (trang 44-45 Tiếng Anh lớp 7): 1.Match pictures 1-10 with the verbs in the box. Then listen and check … 2. Read the description of four photos in the observation test and match descriptions 1-4 with four photos from A-F. Then choose the correct verbs in blue …

 • Language Focus (trang 47 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with the words in the box. Then check your answers in the text on page 46 … 2. Look at the sentences in exercise 1. Then choose the correct words in the Rules…

 • Vocabulary and Listening (trang 48 Tiếng Anh lớp 7): 1.Read the text and choose the correct words. Listen and check … 2. Complete the table with the adjectives and adverbs in exercise 1 …

 • Language Focus (trang 49 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match questions 1-4 with answers a-d. Then complete the rule …2. Write questions and answers using the past continuous …

 • Speaking (trang 50 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the dialogue with the phrases in the box. Then watch or listen and check. What happened in Julie’s photo? Where was Julie when she took the photo? … 2. Look at the Key Phrases. Cover the dialogue and try to remember who says the phrases, Amelia or Julie. Watch or listen again and check …

 • Writing (trang 51 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the story. Where was the rescue? What was the writer doing? … 2. Complete the key phrases from the text in your notebook. Then read the text and check your answers …

 • CLIL (trang 52 Tiếng Anh lớp 7): 1. Check the meaning of the words in the box. Then match them with the pictures… 2. Read and listen to the text. Match headings a-d with paragraphs 1-4 …

 • Puzzles and games (trang 53 Tiếng Anh lớp 7): 1. ONE-MINUTE RACE Work in pairs. Follow the instructions … 2. WHO DID IT? Someone took a famous painting from the National Gallery in London yesterday. Work in pairs and read the notes. Which person is not in the pictures? This is the person who took the painting …

 • Extra listening and speaking 4 (trang 109) 1. Look at the picture of Malaya and Anya’s bedroom. Match objects A-I in the picture with the words in the box. Listen and check … 2. Listen to eight false statements about the picture. Correct the sentences …

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

 • Soạn văn lớp 7 (hay nhất) – CTST
 • Giải sgk Toán lớp 7 – CTST
 • Giải Tiếng Anh lớp 7 – CTST
 • Giải Khoa học tự nhiên lớp 7 – CTST
 • Giải Lịch Sử lớp 7 – CTST
 • Giải Địa Lí lớp 7 – CTST
 • Giải Giáo dục công dân lớp 7 – CTST
 • Giải Công nghệ lớp 7 – CTST
 • Giải Tin học lớp 7 – CTST
 • Giải Hoạt động trải nghiệm lớp 7 – CTST

Bạn đang xem bài viết: Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 Reading trang 46. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *