Top 8 Dạng câu hỏi thi ioe thường gặp cho học sinh lớp 3-4-5

Giải đề thi IOE cấp huyện lớp 3 – Luyện đề thi HSG Tiếng Anh lớp 3 / HeartQueen Quyên Hoàng
Giải đề thi IOE cấp huyện lớp 3 – Luyện đề thi HSG Tiếng Anh lớp 3 / HeartQueen Quyên Hoàng

Top 8 Dạng câu hỏi thi ioe thường gặp cho học sinh lớp 3-4-5

Dinh Thuy Ha

Dưới đây là một số dạng câu hỏi thường xuất hiện trong kỳ thi IOE tiểu học. Đây là kinh nghiệm của mình chia sẻ, mong là nó sẽ giúp ích cho các thầy cô và học … xem thêm…sinh ôn thi đạt kết quả tốt.

 1. Cấu trúc này thường được đưa ra bằng những cặp từ trái nghĩa, dùng cho câu hỏi điền từ. Tìm từ A trái nghĩa với B. Ví dụ:

  .”_ _ _ _” has opposite meaning to “strong”

  Với câu hỏi này ta sẽ viết ngay đáp án: weak.

  Để làm tốt phần này bạn nên học thuộc các cặp từ trái nghĩa như:

  Cheap — Expensive : Rẻ — Đắt

  Clean — Dirty : Sạch — Dơ

  Cool — Warm : Lạnh — Ấm

  Dark — Light: Tối — Sáng

  Deep — Shallow : Sâu— Nông

  Difficult — Easy : Khó — Dễ

  Dry — Wet : Khô — Ướt

  Early — Late : Sớm — Trễ

  Easy — Difficult / Hard : Dễ — Khó

  Empty — Full : Trống rỗng — Đầy đủ

  Far — Near / Close : Xa — Gần

  Fast — Slow : Nhanh — Chậm

  Fat — Thin / Skinny : Mập — Ốm

  First — Last : Đầu tiên — Cuối cùng
  Good — Bad : Tốt — Xấu
  Happy — Sad : Hạnh phúc — Buồn

  Heavy — Light : Nặng — Nhẹ

  High — Low : Cao — Thấp

  Hot — Cold : Nóng — Lạnh

  Đề thi ioe lớp 5 cấp trường mới nhất 2018
 2. Đây là dạng đề học sinh phải nắm được khái niệm syllable là gì.

  Âm tiết (Syllable): là một từ, hoặc là một bộ phận của một từ, bao gồm ít nhất một âm nguyên âm. Nó là đơn vị nhỏ nhất của lời nói.

  Ví dụ: beautifull khi phát âm có 3 âm tiết: beau- ti- full.

  happy có 2 âm tiết: hap – py

  Ví dụ đề bài ra như sau:

  How many syllables are there in the word “ location”

  A. one B. two C. three D. four

  Ta sẽ xác định được ngay đáp án là C. từ này có 3 âm tiết: lo-ca-tion

  Đề thi ioe lớp 5 ngày 2/12/2018
 3. Trong tiếng anh, chúng ta cần phải biết các đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu và tân ngữ. Đây là dạng câu hỏi xác định xem người ta đang dùng loại nào trong các loại kể trên. Ví dụ:

  Tom and Peter are listening to music. “ Tom and Peter” means:

  A. They C. We

  B. Us D. Our.

  Với dạng đề này, các bạn cần xác định:

  + Nếu từ cần xem xét đứng đầu câu thì luôn là :Đại từ nhân xưng làm chủ từ trong câu ( He/ she/ They/ We/ You/ I/ It)

  + Nếu từ cần xem xét đứng sau một động từ thường thì đó là: Đại từ nhân xưng làm tân ngữ trong câu ( Him/ her/ them/ us/ me/ you/ it)

  + Nếu từ cần xem xét đứng trước một danh từ thì đó là: Tính từ sở hữu( his/ her/ their/ our/ your/ my/ its)

  Từ đây, với câu hỏi trên ta xác định ngay đáp án A.

  IOE lớp 4 vòng trường mới nhất 2018
 4. Với dạng câu hỏi này chúng ta thường bắt gặp những từ có hai cách viết khác nhau. Ví dụ như 1 số đề bài sau:

  1.“ _ _ _” is another word for “ father”.

  2. “ Mom” is another word for “ _ _ _ _ _ _”

  3. “ _ _ _ _” is another word for “ autumn”

  Với 3 câu hỏi trên ta có thể dễ dàng đưa ra đáp án.

  1. Dad
  2. Mother
  3. Fall
  Đề thi IOE lớp 4 cấp trường 2018
 5. Đây là dạng câu hỏi xác định câu nào là câu đúng trong 4 câu đáp án đưa ra. Để làm đúng được dạng bài này, bạn cần nắm chắc các cấu trúc, ngữ pháp và từ vựng của câu. Ví dụ:

  Which sentence is correct?

  A. Do you have any pencil? C. Do you have any pencils?
  B. Do you have got any pencil? D. Have you get any pencil?

  Với câu hỏi này ta xác định đáp án đúng sẽ là: C.

  Giải đề thi IOE lớp 5 cấp huyện
 6. Câu hỏi này, ta cần xác định khi nào thêm ” S” hay ” ES” cho động từ.

  Ta đã biết, trong cách dùng của thì hiện tại đơn, theo sau chủ từ là danh từ số ít và đại từ ngôi thứ ba số ít, động từ phải thêm s.Tuy nhiên, đối với một số động từ, ta không thêm -s, nhưng sẽ thêm -es vào sau động từ, khi các động từ đó có đuôi: 0, x, s, ch, z, sh và khi một động từ tận cùng bằng “1 phụ âm + y”, ta biến y thành ies.

  Ví dụ: Which verb adds –es in the third person?

  A. teach C. walk

  B. listen D. eat

  Đáp án: A. ” teach” đuôi ch nằm trong danh sách phải thêm ” ES”

  Đề thi ioe lớp 5 cấp tỉnh 2017
 7. Câu hỏi này liên quan đến phần phát âm chuẩn của học sinh. Xác định từ nào sẽ chứa âm được đưa ra khi phát âm. Ví dụ đề bài sau:

  Which word contains the sound “/ i:/”?

  A. beautiful C. student

  B. between D. children

  Với 4 từ trên ta có phần phiên âm như sau:

  A. beautiful (‘bju:tiful) C. student (‘stju:dnt)

  B. between ( bi’twi:n) D. children ( tʃildrən’)

  Đáp án từ chứa âm “/ i:/” sẽ là B

  Đề thi IOE lớp 5 cấp huyện 2017
 8. Cấu trúc gợi ý ai đó làm gì: What/ How about + V-ing..?

  Ví dụ: What _ _ _ _ _ visiting our grandfather after school. That’s a good idea.

  Với câu hỏi này chúng ta sẽ dùng ngay đáp án: about

  Ôn thi IOE

Bạn đang xem bài viết: Top 8 Dạng câu hỏi thi ioe thường gặp cho học sinh lớp 3-4-5. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *