Tử tế tiếng Anh là gì

PEOPLE PLEASER – HỘI CHỨNG CỐ LÀM NGƯỜI TỬ TẾ | Huỳnh Duy Khương
PEOPLE PLEASER – HỘI CHỨNG CỐ LÀM NGƯỜI TỬ TẾ | Huỳnh Duy Khương

| Yêu và sống

Tử tế tiếng Anh là gì

Tử tế tiếng Anh là decent, phiên âm là diː.sənt. Sống tử tế giúp giao tiếp tốt hơn, có lòng trắc ẩn sâu sắc và cũng tạo ra nguồn lực tích cực trong cuộc sống của mỗi người. Sự tử tế là điều cần thiết trong cách ứng xử của xã hội ngày nay.

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến tử tế.

Laid back /leɪd bæk/: Dễ chịu.

Polite /pəˈlaɪt/: Lịch sự.

Tolerant /ˈtɒlərənt/: Khoan dung.

Chatty /ˈtʃæti/: Hay chuyện trò.

Outgoing /ˈaʊtɡəʊɪŋ/: Thân mật.

Sociable /ˈsəʊʃəbl/: Hòa đồng.

Considerate /kənˈsɪdərət/: Chu đáo.

Reliable /rɪˈlaɪəbl/: Đáng tin cậy.

Popular /ˈpɒpjələr/: Được lòng người khác.

Liberal /ˈlɪbərəl/: Rộng lòng; rộng rãi, hào phóng.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến tính cách.

I’m a rather carefree guy.

Tôi là một người khá vô tư.

Compassion is all the basis of all morality.

Tình thương là cơ sở của tất cả đạo đức.

I would describe my personality as very outgoing and social.

Tôi sẽ mô tả cá tính của tôi là cởi mở và hòa nhập.

Bài viết tử tế tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm

  • Aptis là gì (18/08/2022) Nguồn: https://www.sgv.edu.vn
  • Chứng chỉ PTE có giá trị bao lâu (17/08/2022) Nguồn: https://www.sgv.edu.vn
  • Thi PTE có dễ không (17/08/2022) Nguồn: https://www.sgv.edu.vn
  • Cấu trúc đề thi PTE (17/08/2022) Nguồn: https://www.sgv.edu.vn
  • Phân biệt PTE và IELTS (17/08/2022) Nguồn: https://www.sgv.edu.vn
  • PTE là gì (17/08/2022) Nguồn: https://www.sgv.edu.vn
  • Hành tinh tiếng Trung là gì (07/08/2022) Nguồn: https://www.sgv.edu.vn
  • Đậu xanh tiếng Pháp là gì (06/08/2022) Nguồn: https://www.sgv.edu.vn
  • Rau chân vịt tiếng Pháp là gì (06/08/2022) Nguồn: https://www.sgv.edu.vn
  • Cây chà là tiếng Pháp là gì (06/08/2022) Nguồn: https://www.sgv.edu.vn

Bạn đang xem bài viết: Tử tế tiếng Anh là gì. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *