Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành hàng hải phần 3

Học tiếng Anh qua truyện thuyền trưởng Sinbad
Học tiếng Anh qua truyện thuyền trưởng Sinbad

Với 2 phần trước chúng ta đã được học khoảng 1000 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành hàng hải, tiếp tục phần 3 này chúng tôi tiếp tục giới thiệu 500 từ vựng tiếp theo, hy vọng các bạn có thể học hết được. Để tiện theo dõi thì đây là link phần 1 và phần 2 tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành hàng hải.

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành hàng hải phần 3

 1. Purchaser: người mua
 2. Purport: có ý, dường như có ý
 3. Purpose: mục đích, ý định
 4. Purser: thủ quỹ, quản thị trưởng
 5. Pursuant to: theo, theo đúng
 6. Quadrant:góc phần tư, cung phần tư
 7. Qualify: hạn chế, dè dặt, làm nhẹ bớt, định phẩm chất, định tính chất
 8. Quality: chất lượng
 9. Quantity: số lượng
 10. Quarantine: kiểm dịch
 11. Quay: cầu tàu
 12. Queen’s enimes: sự thù địch của Nữ hoàng
 13. Quotation: báo giá, báo tỷ giá
 14. Quote: tính giá, báo giá
 15. R.p.m = revolution per minute: vòng/phút
 16. R.S = refrigerating ship: tàu đông lạn
 17. Race: dòng triều chảy xiết
 18. Radar: ra đa
 19. Radio-telephone: vô tuyến điện thoại
 20. Radio direction and range finder: máy vô tuyến tầm phương
 21. Radiotelegraphy: vô tuyến điện báo
 22. Radiowave: sóng vô tuyến điện
 23. Raft: bè
 24. Rail: lan can tàu
 25. Rail: thanh ray, đường ray, và ngang
 26. Raise: tăng thu
 27. Raisin: nho khô
 28. Rang scale: thanh tầm xa
 29. Range: phạm vi, vùng, dẫy hàng
 30. Range: tầm xa, tầm truyền đạt, vùng
 31. Rapid: nhanh chóng
 32. Rate: thuế, thuế suất
 33. Rate: mức, giá
 34. Rate: tốc độ, mức giá, tỉ lệ
 35. Rather than: hơn là
 36. Rating: cấp bậc chuyên môn thấp nhất, chức danh thấp nhất
 37. Re: về, trả lời về vụ
 38. Reach: tiến tới, đến
 39. Realize: nhận thức rõ, thấy rõ, hiểu rõ
 40. Really: thực tế, thực tiễn
 41. Rear: phía sau, đường sau
 42. Reason: lý do
 43. Reasonable: hợp lý, phải chăng, có lý
 44. Receipt: biên lai, giấy biên nhận
 45. Receive: nhận
 46. Reception: sự tiếp nhận, sự nhận hàng hóa
 47. Reception of a signal returned: sự nhận tín hiệu phản hồi
 48. Reciept: biên lai, giấy chứng nhận
 49. Recognise: công nhận
 50. Recommend: giới thiệu, phó thác, khuyên
 51. Record: ghi, ghi nhận
 52. Recover: được bù lại, đòi, lấy lại, giành lại, đòi thu lại
 53. Recoverable: được bảo hiểm
 54. Reduce: giảm, làm giảm
 55. Reduction: sự giảm
 56. Reefer: tàu chở hàng đông lạnh
 57. Refer to: có liên quan, nói đến
 58. Reference: điều dẫn chiếu, sự tham khảo
 59. Reflection: sự phản xạ, sự dội lại
 60. Refloating: trục vớt lên, làm nổi lên
 61. Refrigareted cargo: hàng đông lạnh
 62. Refrigerating: làm lạnh
 63. Refure: nơi ẩn náu, nơi trú ẩn, nơi lánh nạn
 64. Refusal: sự từ chối
 65. Refuse: từ chối
 66. Regard: coi như, xem như, có liên quan tới
 67. Regard: lời hỏi thăm, lời chào (ở cuối điện)
 68. Regarding: liên quan tới, về
 69. Register: đăng ký
 70. Registration: sự đăng ký, sự vào số
 71. Regret: tiếc, lấy làm tiếc
 72. Regular: thường xuyên, đều đặn, không thay đổi, đúng giờ giấc
 73. Regulate: điều chỉnh, điều tiết, quy định, điều hóa
 74. Regulation: quy tắc, nội quy
 75. Relate to: có liên quan đến, có liên hệ đến
 76. Relation: mối quan hệ, sự tương quan
 77. Relatively: tương đối, khá
 78. Release: phát hành, trao
 79. Release: miễn, giải thoát
 80. Relevant: thích hợp, xác đáng
 81. Relieve: làm nhẹ bớt, giảm bớt
 82. Relieve: đổi ca trực
 83. Relieve (someone) of: làm nhẹ bớt, giảm gánh nặng cho ai
 84. Relieving helmsman: thủy thủ lái nhận ca
 85. Relight: thắp sáng lại, lại được thắp sáng
 86. Reliquish: bỏ, từ bỏ, buông, thả
 87. Remain: còn lại, vẫn
 88. Remainder: số còn lại
 89. Remark: ghi chú
 90. Remove: di chuyển, dịch chuyển
 91. Remuneration: tiền thưởng, tiền công
 92. Render: làm, làm cho
 93. Repair: sửa chữa
 94. Repatriation: sự hồi hương, sự trở về nước
 95. Respresent: tương ứng với, tiêu biểu cho
 96. Respresentative: người đại diện, tiêu biểu
 97. Request: yêu cầu
 98. Request: lời yêu cầu, lời thỉnh cầu, lời đề nghị
 99. Require: yêu cầu, đòi hỏi
 100. Requirement: sự đòi hỏi, điều kiện cần thiết, yêu cầu
 101. Resale: sự bán lại
 102. Reserve: dành, dành cho
 103. Reserve space: lưu khoang tàu
 104. Resource: tài nguyên, tiềm lực kinh tế
 105. Respectively: tương ứng, riêng từng người
 106. Response: sự phản ứng lại, sự đáp lại
 107. Responsibility: trách nhiệm
 108. Responsible: do bởi, do mà ra
 109. Responsible (for): chịu trách nhiệm (về)
 110. Rest on: đè lên, đặt lên
 111. Restow: xếp lại
 112. Restricted visibility: tầm nhìn xa hạn chế
 113. Restriction: sự giới hạn, sự hạn chế
 114. Result: nảy sinh, phát sinh
 115. Result: kết quả, đáp số
 116. Result from: do bởi, do mà ra
 117. Retain: vẫn có, vẫn duy trì, vẫn giữ
 118. Return: hoàn trả, trả lại
 119. Return: sự trao đổi, sự đền bù
 120. Revenue: thu nhập
 121. Reserve: ngược lại, đảo, trái lại
 122. Reversible: tính gộp, có thể thuận nghịch được
 123. Reversible laytime: thời hạn xếp dỡ tính gộp
 124. Revesible: tính gộp, có thể thuận nghịch được
 125. Revise: sửa đổi, sửa, xét lại, duyệt lại
 126. Revocable: có thể hủy bỏ, có thể hủy ngang
 127. Revolution: vòng quay
 128. Rice: gạo
 129. Right: quyền hạn
 130. Rigid: cứng, cứng rắn, kiểu cứng
 131. Ring: vòng găng
 132. Riot: cuộc nổi loạn, sự tụ tập phá rối
 133. Rip: chỗ nước xoáy (do nước triều lên và nước triều xuống gặp nhau)
 134. Risk: nguy cơ, sự rủi ro, sự nguy hiểm
 135. Risk of collision: nguy cơ va chạm
 136. River: sông
 137. Ro-Ro: tàu Ro-Ro (xếp dỡ theo phương nằm ngang)
 138. Roadstead: vũng ngoài, khu neo ngoài khơi
 139. Roadstead: những số liệu (tài liệu, dữ kiện)
 140. Robbery: cướp
 141. Rocket: pháo báo nguy, pháo súng
 142. Rocky: nhiều đá, có đá
 143. Roller-bearing: ổ đỡ trục lăn, bạc lót ổ dỡ, ổ bi
 144. Roller-bearings: ổ bi, ổ đỡ trục lăn, bạc lót ổ đỡ
 145. Rose: hoa la bàn, hình mặt đĩa la bàn
 146. Rotation: sự quay vòng, sự quay, sự luân phiên
 147. Rough sea: biển động
 148. Round voyage: chuyến vòng tròn, chuyến khép kín
 149. Roundabout: quanh co, theo đường vòng
 150. Route: tuyến đường, đường đi
 151. Rubber freon resistant: kháng trở Freon cao su
 152. Rudder: bánh lái
 153. Rule: quy tắc
 154. Rule of the Road: luật giao thông đường biển
 155. Run: chuyến đi, sự chạy
 156. Run out: thả ra, kéo thẳng ra
 157. Run out the head (bow) rope (stern rope)!: xông dây dọc mũi (lái)!
 158. Running sown clause: điều khoản đâm va
 159. Running hours: giờ liên tục
 160. Rye: lúa mạch đen
 161. S.G. policy:đơn bảo hiểm tàu và hàng hóa
 162. S.W = South West: Tây Nam
 163. Sack: bao tải (bao đay)
 164. Sack: báo, túi
 165. Sacrifice: sự hy sinh
 166. Safe: an toàn, chắc chắn
 167. Safe distance: khoảng cách an toàn
 168. Safe speed: tốc độ an toàn
 169. Safely: một cách an toàn
 170. Safety: sự an toàn
 171. Safety equipment: thiết bị an toàn
 172. Sail: chạy tàu
 173. Sail in ballast: chạy không hàng, chạy rỗng, chạy ba lát
 174. Sale: sự bán
 175. Salvage: cứu hộ
 176. Salvor: người cứu hộ
 177. Sample: mẫu, mẫu vật
 178. Sand-dune: đụn cát, cồn cát
 179. Satisfaction: sự thỏa mãn, sự vừa lòng, sự toại ý
 180. Save: cứu
 181. Save: tiết kiệm, giành được
 182. Say: viết bằng chữ, đọc là, nói
 183. Seacoast wreck lightbuoy: phao đèn đánh dấu tàu đắm ở ven biển
 184. Scald: chỗ bỏng, vết bỏng
 185. Scale: tỉ lệ xích, số tỉ lệ
 186. Scanner: bộ quét, bộ phân hình
 187. Schedule: lập lịch trình tàu chạy, biểu đồ vận hành
 188. Schedule: thời hạn, biểu thời gian
 189. Scope: mức độ, phạm vi, tầm xa, ý định
 190. Sea-mark: mục tiêu biển, dấu hiệu trên biển
 191. Sea miles per second: hải lý / giây
 192. Sea protest: kháng nghị (kháng cáo) hàng hải
 193. Seahed: đáy biển
 194. Seacoastwreck: phao đèn đánh dấu tàu đắm ở ven biển
 195. Seafarer: người đi biển, thủy thủ
 196. Seapilot: hoa tiêu biển
 197. Search: tìm kiếm, quan sát
 198. Seasonal zones: những vùng thời tiết khí hậu khác nhau
 199. Seaward: hướng biển
 200. Seaworthiness: sự an toàn đi biển (đủ điều kiện đi biển)
 201. Seaworthiness: tình trạng (khả năng) có thể đi biển được
 202. Seaworthy: có thể đi biển, an toàn đi biển
 203. Second-hand case: kiện cũ
 204. Secretary: thư ký
 205. Secs = seconds: giây
 206. Section: phần, đoạn, phần cắt ra
 207. Section: đoạn, tiết (một quyển sách)
 208. Secure: bảo quản, đạt được
 209. Secure: an toàn, bảo đảm, chắc chắn
 210. Securely: một cách chắc chắn
 211. Security: sự bảo đảm, vật bảo đảm, giấy thông hành
 212. Seek: tìm kiếm, theo đuổi
 213. Seem: có vẻ như, giống như là
 214. Selective: có lựa chọn, có chọn lọc
 215. Self-contained air support system: hệ thống hỗ trợ không khí chứa sẵn trong xuồng
 216. Self-preservation: bản năng tự bảo toàn
 217. Self-righting: tự trở về vị trí cân bằng không bị lật
 218. Seller: người bán
 219. Semaphore: truyền tín hiệu bằng ờ tay xémapho
 220. Send on shore the bow (stern) spring!: đưa dây chéo mũi (lái) lên bờ
 221. Senior deck officer: sĩ quan boong cấp nhất
 222. Sensitivity: độ nhạy, tính nhạy
 223. Separate: riêng rẽ, riêng biệt
 224. Separate transactions: những giao dịch riêng biệt
 225. Separately: riêng lẻ, tách rời
 226. Separation: sự phân ly, sự chia rẽ, sự phân ra
 227. Series: loạt, dãy
 228. Serious: nghiêm trọng
 229. Servant: người làm thuêService: dịch vụ, sự phục vụ
 230. Session: kỳ họp, phiên họp
 231. Set: bộ, chiều hướng, khuynh hướng
 232. Set in order: lắp đặt đúng vị trí
 233. Set-off: bù trừ
 234. Settle: thanh toán, giải quyết
 235. Sextant: sếc tăng máy 1/6
 236. Shaft: trục cơ
 237. Shall I put the spring on this bitt?: tôi mắc dây chéo vào cọc bích này được không?
 238. Shallow: nông, cạn, chỗ nông, làm cạn đi
 239. Shape: hình thể, hình dáng, dạng
 240. Sheepskin: da cừu
 241. Sheer: đảo, lắc, đung đưa
 242. Shift: chuyển, dịch chuyển
 243. Shift the helm to starboard (port)!: chuyển lái sang phải (trái)!
 244. Shifting: xê dịch, dịch chuyển
 245. Ship: xếp lên tàu
 246. Ship-utilisation: việc sử dụng tàu
 247. Ship (unship) the fenders!: đặt (bỏ) quả đệm!
 248. Ship owner: chủ tàu
 249. Ship to ship: giữa tàu với tàu
 250. Ship to shore: giữa tàu với bờ
 251. Shipboard: trên tàu
 252. Shipboard radio installation: máy móc vô tuyến trang bị trên tàu
 253. Shipbroker: người môi giới tàu
 254. Shipchandler: cung ứng tàu biển
 255. Shipment: xếp hàng xuống tàu, hàng hóa trên tàu
 256. Shipment: lô hàng, hàng hóa trên tàu, sự xếp hàng
 257. Shipowner: chủ tàu
 258. Shipper: người gởi hàng
 259. Shipping document: chứng từ vận tải
 260. Shipping very heavy water fore and aft: nước tràn vào mũi và lái
 261. Shipping very heavy water fore and aft: tròng trành lắc ngang lắc dọc nước tràn vào mũi và lái
 262. Ship’s personal: thuyền viên, nhân sự của tàu
 263. Ship’s side: mạn tàu
 264. Shipwreck: xác tàu đắm
 265. Ship-yard: xưởng sửa chữa tàu
 266. Shore: bờ, bờ biển, phần đất giữa hai mức triều
 267. Shore station: trạm vô tuyến trên bờ
 268. Shore-based installation: hệ thống máy móc đặt trên bờ, thiết bị phụ trợ trên bờ
 269. Short of: trừ, trừ phi
 270. Shorten in towing howser!: thu bớt dây lại!
 271. Short-term: thời gian ngắn, ngắn hạn
 272. Show: chỉ ra, cho thấy, chứng minh
 273. Sight: đối chiếu (so sánh B/L của thuyền trưởng với B/L của người nhận hàng)
 274. Sight: nhình thấy, sức nhìn, thị lực
 275. Sign: ký, dấu hiệu
 276. Signal: tín hiệu
 277. Signify: biểu thị, nghĩa là
 278. Silver: bạc
 279. Simultaneously: đồng thời, cùng một lúc
 280. Single shipment: lô hàng nhỏ, lô hàng riêng lẻ
 281. Single up lines!: mũi lái để lại một dọc, một chéo!
 282. Single voyage: chuyển đơn, chuyển một lượt
 283. Sink: chìm, đắm
 284. Siren: còi hụ
 285. Sister ship: tàu cùng chủ, tàu cùng công ty
 286. Situation: tình huống, hoàn cảnh
 287. Sketch: nét phác họa, bức phác họa
 288. Skill: kỹ năng, kỹ xảo, sự khéo léo
 289. Slack away: thả chùng, xông
 290. Slack away (pay away) tow (three. etc) slackles of the chain!: thả chùng (xông) hai (ba…) đường lỉn!
 291. Slack away (pay away) the chain (cable)!: thả chùng lỉn, xông lỉn!
 292. Slack away (pay away) the bow (stern) spring!: thả chùng dây chéo mũi lái)!
 293. Slackle: đường lỉn, đoạn lỉn
 294. Sling: xếp hàng vào si lắng, si lắng (để xếp hàng vào)
 295. Slow speed ahead (astern): tới (lùi) chậm!
 296. Slower!: giảm vòng tua, chậm hơn!
 297. So long as: với điều kiện, chừng nào mà
 298. Solely: duy nhất, độc nhất
 299. Sort: loại, hạng
 300. Sort of figure: loại con số
 301. Sound signal: âm hiệu
 302. Sounding: sự đo sâu, độ sâu
 303. Source: nguồn, nguồn gốc
 304. Space: khoảng, chỗ, dung tích, khoang tàu
 305. Spare parts: phụ tùng
 306. Specialized vessel: tàu chuyên dụng
 307. Species: dạng, hình thái, hạng
 308. Specific: đặc trưng, rõ ràng
 309. Specifically: chính xác, rõ rệt, riêng biệt
 310. Specification: quy cách hàng, bảng chi tiết hàng
 311. Specification: đặc trưng, sự ghi rõ
 312. Specified: định rõ, nào đó
 313. Specify: quy định, đặt ra
 314. Specify: chỉ rõ, định rõ, ghi rõ
 315. Speed: tốc độ
 316. Spiral gland: đệm hình xoắn ốc
 317. Spontaneous: tự phát, tự sinh, tự ý, tự động
 318. Spontaneous combustion: sự tự bốc cháy
 319. Spot: vị trí, chấm điểm
 320. Spot: dấu, đốm, vết, nơi chốn
 321. Spring: dây chéo
 322. Spring: chiều sóc vọng
 323. Stability: tính ổn định, thế vững
 324. Stable: vững vàng, ổn định, bền
 325. Stage: giai đoạn
 326. Stain: làm bẩn, làm biến màu
 327. Strand: mắc cạn
 328. Stand-by: chuẩn bị, sửa soạn
 329. Stand by for mooring!: chuẩn bị buộc dây!
 330. Stand by the engine!: chuẩn bị máy!
 331. Stand by tho weigh the anchor!: chuẩn bị kéo neo!
 332. Stand for: giải thích, giải nghĩa, thay cho
 333. Standard: tiêu chuẩn
 334. Standing-on vessel: tàu được nhường đường
 335. Starboard: mạn phải
 336. Starboard (port) handsomely!: sang phải (trái) một chút
 337. Starboard (port) twenty: phải (trái) 20 độ
 338. Starboard (port)!: lái phải (trái)!
 339. Starting point: điểm xuất phát, điểm bắt đầu
 340. State: nói rõ, ghi rõ
 341. State: quốc gia, nhà nước
 342. State: phát biểu, nói rõ, tuyên bố
 343. Statement: bản tuyên bố, lời tuyên bố
 344. Statement: công bố, tuyên bố, biên bản
 345. Statistics: thống kê
 346. Status: quan hệ pháp lý, tình trạng
 347. Statute: đạo luật, quy chế
 348. Steady: ổn định, giữ lái, thắng thế
 349. Steady so! Right so!: thẳng thế!
 350. Steady! Steady as she goes!: thẳng thế!
 351. Steal: ăn cắp, ăn trộm
 352. Steamship company: công ty tàu biển
 353. Steep cliff: vách đá (ghềnh đá) dựng đứng
 354. Steer: lái, điều khiển tàu
 355. Steer for that light (buoy)!: giữ hướng theo đèn (phao) kia
 356. Steer the course!: lái theo hướng, chú ý lái!
 357. Steer to starboard (port)!: lái sang phải (trái)!
 358. Steering engine: máy lái
 359. Stern: đằng lái, phía sau tàu
 360. Stern rope: dọc dây lái
 361. Stevedore: công nhân xếp dỡ, điều độ viên
 362. Stevedoring company: công ty xếp dỡ
 363. Stevedoring cost: chi phí công nhân xếp dỡ
 364. Steward’s stores: trang thiết bị vật tư của ngành phục vụ
 365. Stiff: lắc ngang nhanh
 366. Stipulate: quy định
 367. Stop! Stop her! Stop the engine!: Tốp máy! Ngừng máy!
 368. Stoppage: sự ngừng làm việc
 369. Stopper: cái hãm lỉn neo, vật chặn lại, móc sắt
 370. Storage charges: chi phí lưu kho bãi
 371. Store: trang thiết bị vật tư
 372. Storekeeper: người giữ kho, thủ kho
 373. Storeman: người giữ kho, thủ kho
 374. Storm: bão
 375. Storm advisory: thông báo bão
 376. Stow: sàn xếp hàng (trong hầm tàu)
 377. Stowage of cargo: việc xếp hàng
 378. Straight: thẳng
 379. Straight: eo biển
 380. Straight B/L: vận đơn ghi đích danh người nhận hàng
 381. Straightforward: thẳng thắn, cởi mở
 382. Strate: nói rõ, phát biểu, tuyên bố
 383. Strength: cường độ, sức mạnh, sức bền
 384. Stress: ảnh hưởng, sự bắt buộc, sự nhấn mạnh
 385. Strict: nghiêm ngặt, chặt chẽ
 386. Strictly: chặt chẽ, nghiêm chỉnh
 387. Strike: đình công
 388. Strike: đâm va
 389. Strike: đánh, điểm, gõ
 390. Strike: đâm, lắc, va chạm
 391. Stringent: nghiêm ngặt, chặt chẽ
 392. Structure: cấu trúc, cơ cấu, kết cấu
 393. Subject-matter insured: đối tượng bảo hiểm
 394. Subject to: lệ thuộc vào, chịu
 395. Sub-let: cho thuê lại, cho thầu lại
 396. Subscribe: đồng ý, tán thành, ký tên vào
 397. Subsequent: tiếp theo, sau đó
 398. Subsequent: đến sau, theo sau
 399. Subside: ngớt, giảm, bớt, lắng đi
 400. Subsistance: tiền án
 401. Substance: chất, vật chất
 402. Substantial: lớn lao, trọng yếu, có giá trị thực sự
 403. Substitute: thay thế, thay đổi
 404. Suction: sự hút, sự mút
 405. Suction pipe: ống hút
 406. Sue and Labour cost: chi phí tố tụng và phòng ngừa tổn thất
 407. Suffer: chịu, bị, chịu thiệt hại, chịu tổn thất
 408. Suffice: đủ
 409. Sufficient: đủ
 410. Suit: hợp, thích hợp
 411. Suitability: sự hợp, sự thích hợp
 412. Sum: số tiền
 413. Superintendent: người trông nom, người quản lý
 414. Supersede: thế, thay thế, bỏ không dùng
 415. Supervise: giám sát, trông coi
 416. Supervision: sự giám sát
 417. Supply: cung cấp, đáp ứng
 418. Supply and demand: cung và cầu
 419. Supposing: giả sử, cho rằng
 420. Surface: bề mặt, mặt, mặt ngoài
 421. Surgeon: bác sĩ phẫu thuật
 422. Surrouding: bao bọc xung quanh
 423. Survey: giám định
 424. Surveyor: giám định viên
 425. Survival: sự sống sót, sự còn lại, vật sót lại
 426. Suspect: nghi ngờ, hoài nghi
 427. Suspend: treo lơ lửng, đình chỉ
 428. Sustain: kéo dài
 429. Sustain: chịu, bị
 430. Swedish: Thụy Điển
 431. Swell: sóng ngầm
 432. Swing: trượt sang bên, sự quay ngoặt, sự đu dưa
 433. Switch: công tắc, nút, cái chuyển mạch
 434. System: hệ thống, chế độ
 435. System or determining the distance of an object: hệ thống xácđịnh khoảng cách một mục tiêu
 436. T.p.h = ton per hour: tấn/giờ
 437. Tabular: xếp thành hàng, thành cột (bảng biểu)
 438. Tackle: cẩu, cần cẩu
 439. Tackle: xử lý, tìm cách giải quyết
 440. Take care of: chăm sóc, trông nom, lo liệu, quan tâm đến
 441. Take into account: chú ý tới, lưu tâm tới
 442. Take off: cất cánh
 443. Take place: xảy ra
 444. Tallyman: kiểm kiện viên, người đếm hàng
 445. Tank: két, tăng két
 446. Tanker: tàu dầu
 447. Tare: bao bì, cân trừ bì
 448. Tare: bao bì
 449. Target: mục tiêu
 450. Tariff: biểu cước, biểu giá
 451. Tax: thuế
 452. Taxtation: thuế, sự đánh thuế
 453. Tear: rách (tore, torn)
 454. Technical Co-operation Committee: tiểu ban hợp tác kỹ thuật
 455. Technical specification: đặc tính kỹ thuật
 456. Technical supplies: vật tư kỹ thuật
 457. Tee: mối nối chữ T, vật hình T
 458. Telegraph: tay chuông truyền lệnh
 459. Telephone: điện thoại
 460. Telex: telex, mạng điện báo thuê bao
 461. Tend: có khuynh hướng
 462. Tender: nộp, giao
 463. Tender: lắc ngang chậm
 464. Tender: sự đấu thầu, sự khai báo tổn thất
 465. Tense: nhiều, đáng kể
 466. Tense: căng, căng thẳng, găng
 467. Term: điều kiện, thuật ngữ
 468. Term: điều khoản, điều kiện
 469. Terminal: đầu cuối, phần chót, trung tâm, định giới hạn, khu đầu mối xếp dỡ
 470. Terms: điều kiện, điều khoản
 471. Territory: khu vực, lãnh thổ
 472. Testimonial: giấy chứng nhận, giấy chứng thực
 473. Testing: sự thử nghiệm
 474. The anchor drags (comes here): neo trôi
 475. The anchor never holds: neo không bám đất, neo không ăn
 476. The assured: người được bảo hiểm
 477. The cablechain is slack (taut): lỉn chùng (căng)
 478. The cable is leading aft (foward port, starboard): hướng lỉn phía sau (phía trước, bên trái, bên phải)
 479. The curve takes the vessel into higher latitudes than necessary: đường cong đưa tàu vào vĩ độ cao hơn cần thiết
 480. The undersigned: người ký tên ở dưới
 481. Theft: ăn trộm
 482. Thereby: theo cách ấy, do đó
 483. Therefrom: từ đấy, từ đó
 484. Thereof: của cái đó, của nó
 485. Though: dù, mặc dù
 486. Thoughout: suốt, khắp, từ đầu đến cuối
 487. Through: qua, thông qua
 488. Through: suốt, thẳng
 489. Through: do, vì bởi, tại
 490. Throughout: suốt, từ đầu đến cuối, khắp suốt
 491. Tidal stream: dòng triều
 492. Tie: buộc
 493. Tie her up like that!: buộc như vậy!
 494. Timber: gỗ
 495. Time C/P: hợp đồng thuê tàu định hạn
 496. Timely: đúng lúc, kịp thời
 497. Time-table: lịch trình tàu chạy, thời gian biểu
 498. Tin: hộp nhỏ, hộp thiếc, hộp sắt tây
 499. Tinfoil: giấy thiếc, lá thiếc
 500. Title: quyền sở hữu, tư cách
 501. Title: tên (hải đồ)
 502. To advertise: quảng cáo (hàng) đăng báo
 503. To all intents: hầu như, thực tế là, thực ra, mọi
 504. To all intents and purposes: thực tế là, thực ra
 505. To appear: xuất hiện
 506. To approach one another so as to involve risk of collision: đi đến gần hau có nguy cơ va chạm xảy ra
 507. To assess: nhận định, đánh giá
 508. To avoid: tránh, tránh xa
 509. To be satisfied with: hài lòng với, hài lòng về
 510. To be to leeward: đi dưới gió
 511. To be to windward: đi trên gió
 512. To carry out: thực hiện, tiến hành
 513. To come on board: lên tàu
 514. To come alongside: cặp cầu, cặp mạn
 515. To compile: biên soạn, sưu tập tài liệu
 516. To cover: bao gồm, che phủ
 517. To creat: tạo, tạo thành
 518. To determine: khẳng định, xác định, quyết định
 519. To discover: phát minh, khám phá ra
 520. To drift: vũng tàu, vũng ngoài
 521. To expect: dự kiến
 522. To expire: hết hạn
 523. To extinguish: dập, dập tắt
 524. To get stranded: mắc cạn
 525. To get wet: bị ướt
 526. To give instruction: chỉ thị, cho chỉ thị
 527. To govern: chi phối, điều khiển
 528. To have the wind on different side: ăn gió ở hai mạn khác nhau
 529. To have the wind on the port side: ăn gió ở mạn trái
 530. To have the wind on the same side: ăn gió ở cùng một mạn
 531. To imagine: tưởng tượng, hình dung
 532. To increase: tăng, làm tăng
 533. To install: bố trí, lắp đặt
 534. To keep away from the rope: tránh xa đây
 535. To keep way of the way of the other: nhường đường chiếc kia
 536. To measure: đo
 537. To navigate: chạy, hành hải
 538. To nominate: chỉ định, bổ nhiệm
 539. To notify: thông báo, khai báo
 540. To obey: tuân theo, tuân thủ
 541. To pack: bao bọc, đóng kiện
 542. To perform: thực hiện, thi hành
 543. To place: đánh dấu, đặt
 544. To proceed: hành trình, chạy, tiến
 545. To produce: đưa ra, trình ra
 546. To prohibit: cấm, cấm đoán
 547. To protect: bảo vệ
 548. To reduce: giảm, làm giảm
 549. To reduce speed to the minimum at which she can be kept on her course: giảm mức độ đến mức thấp nhất đủ để cho tàu ăn lái
 550. To refloat: ra khỏi chỗ cạn
 551. To restrict: hạn chế, thu hẹp
 552. To reverse means of propuision: cho máy chạy lùi
 553. To save: tiết kiệm, cứu nguy
 554. To send the heaving line for the spring: quăng dây ném để bắt dây chéo
 555. To show at a glane: thoáng nhìn cho thấy
 556. To slacken speed: giảm tốc độ
 557. To take account of something: chú ý tới việc gì
 558. To take all way off by stopping: phá trớn tới bằng cách ngừng
 559. Tomato juice: nước cà chua
 560. Ton: tấn
 561. Tonnage: tấn tàu, tấn trọng tải
 562. Tonnage: dung tích, dung tải
 563. Tons register: tấn đăng ký
 564. Tort: điều lầm lỗi, việc làm có hại
 565. Total cost: tổng chi phí
 566. Total loss: tổn thất toàn bộ
 567. Totally: toàn bộ, tất cả
 568. Tow: xếp hàng (trong hầm hàng)
 569. Tow: lai, dắt
 570. Tow: sự dắt, sự lai, dây kéo, tàu được lai
 571. Towage: sự lai dắt
 572. Towage: lai dắt
 573. Tower: tháp, ngọc tháp
 574. Towing hawser: dây lai
 575. Towing Orders: khẩu lệnh lai dắt
 576. Toxic gas: hơi độc, khí độc
 577. Toy: đồ chơi
 578. Track: đường hẻm, đường đi, đường ray
 579. Trade: ngành (sự) buôn bán, thương mại
 580. Trade-unions: công đoàn
 581. Trade the vessel: đưa tàu đi buôn bán, (trao đổi mậu dịch)
 582. Traffic: giao thông
 583. Tramp: tàu chuyển
 584. Transaction: công việc kinh doanh, sự giao dịch, sự thực hiện, sự giải quyết
 585. Transfer: sự chuyển nhượng, chuyển giao
 586. Transferable: có thể chuyển nhượng được
 587. Transhipment: sự chuyển tàu, sự chuyển tải
 588. Transit: quá trình, vận chuyển, quá cảnh
 589. Transition: sự quá độ, sự chuyển tiếp
 590. Transmission of a radio signal: sự phát tín hiệu vô tuyến
 591. Transmit: phát, gửi đi
 592. Transport: sự chuyên chở, sự vận tải
 593. Treat: xem như, coi như
 594. Treat: xử lý, giải quyết, coi như
 595. Treatment: sự giải quyết, sự luận bàn
 596. Treatment: sự điều trị
 597. Trend: xu hướng, chiều hướng, khuynh hướng
 598. Trim: san bằng, đánh tẩy
 599. Triplicate: thanh 3 bản, bản sao ba
 600. Truck: xe tải, toa chở hàng
 601. Try: thử
 602. Try the engine: thử máy
 603. Tube: ống điện tử, đèn điện tử
 604. Tug: tàu lai, tàu kéo
 605. Tugboat: tàu lai
 606. Turbine: tua bin
 607. Turn: phiên trực, lần lượt
 608. Turn off: mất hướng, trệc hướng
 609. Turn-round time: thời gian quay vòng
 610. Tween deck: tầng quầy, boong trung gian
 611. Twofold: hai mặt, gấp đôi
 612. Typical: điển hình, tiêu biểu, đặc trưng, đặc thù
 613. Ullage: khoảng trống, độ vơi
 614. Ultra large crude carrier: tàu chở dầu thô cực lớn
 615. Unable: không thể, không có khả năng
 616. Unclean: vận đơn bẩn, có ghi chú
 617. Under the circumstances: trong hoàn cảnh ấy
 618. Under the command of: dưới sự điều khiển của
 619. Under the terms of charter party: theo những điều khoản (điều kiện của hợp đồng thuê tàu)
 620. Under way: đang chạy, ra khơi, trên đường đi
 621. Underwater obstruction: chướng ngại vật dưới nước
 622. Undertake: cam kết, cam đoan
 623. Underwriter: người bảo hiểm
 624. Undue: quá mức, phi lý, không đáng
 625. Unduly: quá sức, quá đáng, không đúng giờ, không đúng lúc, quá mức
 626. Unforeseen result: hậu quả bất ngờ
 627. Uniform: thống nhất, giống nhau
 628. Unique: duy nhất, vô song, kỳ cục, lạ đời, đặc biệt
 629. United Nations: Liên hiệp quốc
 630. Unless: trừ khi
 631. Unlimited cover: bảo hiểm không giới hạn
 632. Unpacked: không bao bì, không đóng gói
 633. Unqualified: không bị hạn chế, không định rõ, không đủ tiêu chuẩn
 634. Unsatisfactory: không thỏa đáng
 635. Until: cho đến khi
 636. Until the orther vessel is finally past and clear: cho đến khi tàu thuyền kia đã hoàn toàn đi qua và đã bị bỏ lại ở phía sau lái của tàu thuyền mình
 637. Untoward: không may, không hay, rủi ro
 638. Up to date: hiện đại, tối tân
 639. Upper deck: boong trong cùng
 640. Upper most platform: sàn trên cùng
 641. Urge: thúc, thúc dục, cố gắng thuyết phục
 642. Urgent: khẩn cấp, khẩn
 643. Urgently: (một cách), cấp tốc
 644. Usage: thói quen, tập quán, tục lệ
 645. Use value: giá trị sử dụng
 646. Used-drum: thùng đã dùng rồi
 647. Utilisation: sự sử dụng, sự dùng
 648. Vaccination:sự tiêm chủng
 649. Valid: có giá trị, có hiệu lực
 650. Valuation: giá trị
 651. Value: giá trị
 652. Valueless: không có giá trị, vô giá trị
 653. Valve: vạn
 654. Valve pushrod: cần đẩy xú páp
 655. Variable: biến số
 656. Variation: biến cách, biến đổi
 657. Variation: sự biến thiên, sự thay đổi
 658. Variety: sự đa dạng, nhiều thứ trạng thái muôn màu muôn vẻ
 659. Various: khác nhau
 660. Vary: thay đổi, biến đổi, đổi khác
 661. Vast: vô cùng, to lớn, rộng lớn
 662. Veer: thả, xông, đổi chiều, trở về, quay hướng
 663. Veer out the anchor to the bottom!: thả neo xuống đáy
 664. Veer the cable!: xông lỉnVegetable: rau, hoa quả
 665. Vendor: người bán
 666. Vent: lỗ thông hơi
 667. Ventilation: sự thông gió, sự thông hơi
 668. Verbal: bằng lời, bằng miệng
 669. Verify: xác nhận, xác định
 670. Verify: kiểm tra, xác minh
 671. Vermin: sâu, vật hại, sâu bọ
 672. Very large crude carrier: tàu chở dầu thô rất lớn
 673. Vicariously: vì người khác, chịu thay cho, được ủy nhiệm
 674. Vice versa: ngược lại, trở lại (từ la tinh)
 675. Victualling: lương thực, thực phẩm
 676. Victualling bill: tờ khai lương thực, thực phẩm
 677. Victualling expense: tiền lương thực, thực phẩm
 678. Viewpoint: quan điểm, chỗ đứng nhìn tốt
 679. Vigilant: thận trọng, cảnh giác
 680. Violence: bạo lực, sự cưỡng bức, tính hung dữ
 681. Virtually: thực sự, thực tế, hầu như, gần như
 682. Visible: thấy được, rõ ràng, nhìn được
 683. Visual: (thuộc) thị giác, (thuộc) sự nhìn
 684. Visual: (thuộc sự) nhìn, (thuộc) thị giác
 685. Viz (từ la tinh): nghĩa là, tức là
 686. Voltage: điện áp, điện thế
 687. Volume: khối lượng, thể tích, cuốn
 688. Voluntarily: tự nguyện, cố ý
 689. Voyage: chuyến đi, hành trình
 690. Voyage C/P: hợp đồng chuyến
 691. Wage: lương, tiền lương
 692. Want: sự thiếu, sự không có
 693. Want of due diligence: thiếu mẫn cán hợp lý
 694. War: chiến tranh
 695. War risk: rủi ro chiến tranh
 696. Warehouse: kho hàng, nhà kho
 697. Warning: sự báo trước, dấu hiệu báo trước
 698. Warrant: bảo đảm, cam kết, chứng thực, cho quyền
 699. Warranty: sự bảo đảm, sự cho phép, quyền, cam kết
 700. Watch: ca trực, trực ca, để ý xem, quan sát
 701. Watch: quan sát, để ý xem
 702. Watch your steering!: chú ý lái!
 703. Wave: sóng
 704. Way: cách, phương pháp
 705. We must make fast stern to!: chúng ta phải cô chặt lại!
 706. We shall make starboard (port) side landing: chúng ta sẽ cặp mạn phải trái)
 707. Weigh: cân
 708. Weight: trọng lượng
 709. Welfare: sự chăm sóc, sự bảo vệ, hạnh phúc, phúc lợi
 710. Welfare expense: chi phí phúc lợi
 711. Wharf: cầu tàu
 712. Wharf age charges: thuế bến
 713. Whatsoever: dù gì đi chăng nữa
 714. Wheel: tay lái, vô lăng
 715. Whenever: bất kỳ khi nào
 716. Whereas: trong khi mà, còn, nhưng trái lại
 717. Whereby: bởi đó, nhờ đó
 718. Whether: dù, dù rằng
 719. Which side shall we make a landing?: chúng ta sẽ cặp mạn nào?
 720. While: còn, mà, trong khi mà, trong lúc, trong khi
 721. Whilst: trong lúc, trong khi, đang khi, đang lúc
 722. Whistle: còi
 723. White zinc: nhủ trắng
 724. Whole: toàn bộ, toàn thể
 725. Whole gale force: gió bão mạnh cấp 10
 726. Whole gale force in the event of pitching, rolling and
 727. Wide limit: phạm vi tàu chạy rộng
 728. Width: chiều rộng
 729. Winch: máy tời
 730. Winchman: công nhân điều khiển máy tời
 731. Windlass: tời neo
 732. Windmill: cối xay gió
 733. Wire: điện, điện áp
 734. Wire: đánh điện, điện
 735. Wire confimation: xác nhận bằng điện
 736. Wireless: đánh điện bằng radio / radio
 737. With reference to: có liên quan tới, về
 738. Wool: len
 739. Word: diễn tả, ghi lời
 740. Work out: tính toán, giải (bài toán)
 741. Workable: dễ khai thác, dễ thực hiện, có thể làm được
 742. World’s routing chart: hải đồ tuyến đường thế giới
 743. Worn out: hao mòn
 744. Wrap: gói, bọc
 745. Yeast:men, bột nở
 746. Yanno: xuồng ba lá đánh cá Nhật Bản
 747. Yarn: sợi chỉ
 748. Yawing: sự đảo hướng
 749. YFD: yard floating drydock: xưởng ụ nổi
 750. Yoke: cái kẹp
 751. Year beck: niên giám
 752. Year renewable terms: điều khoản tái tục (bảo hiểm) hàng năm
 753. Yeast: men, bột nở
 754. Your cable: điện báo của ông
 755. Y.T: yair telex: từ viết tắt dùng trong điện báo
 756. Year to date: cộng tới ngày này
 757. Yeild curve: khúc tuyến sinh lợi
 758. Yeild rate: mức sinh lợi
 759. Yearend adjustment: điều chỉnh cuối năm
 760. Zone time: giờ múi
 761. Z bar: thép hình z
 762. Zee bar: thép hình z
 763. Zenith: thiên đỉnh
 764. Zone: vùng đới dãi, khu vực
 765. Zone of departure: khu vực xuất phát
 766. Zero error: không có sai lệch

Trên đây là 766 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành hàng hải phần 3 cũng là phần cuối cùng trong loạt bài viết tổng hợp những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành hàng hải. Số lượng từ vựng là rất nhiều do đó các bạn cần có cách học từ vựng thật khoa học để đạt hiệu quả cao nhất. Nhắc lại với các bạn một chút về Talk Class, là trung tâm tiếng Anh chuyên về giao tiếp với các giáo viên nước ngoài có tâm với nghề giáo.

Học tiếng Anh giao tiếp tại Talk Class là việc đảm bảo cho các bạn sẽ giao tiếp thành thạo tiếng Anh, với đầy đủ các lớp tiếng Anh cho người bắt đầu, cho người mất gốc, 100% giáo viên nước ngoài sẽ giúp các bạn học tiếng Anh giao tiếp chuẩn ngay từ lúc học phát âm. Mọi yêu cầu tư vấn xin liên hệ với bộ phận tư vấn chăm sóc khách hàng của Talk Class để được giải đáp.

Bạn đang xem bài viết: Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành hàng hải phần 3. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *