Unit 18: Giới từ trong tiếng anh

Toàn Bộ Về Giới từ Trong Tiếng Anh | Ngữ Pháp Trong Tiếng Anh Giao Tiếp | Ms Hoa Giao Tiếp
Toàn Bộ Về Giới từ Trong Tiếng Anh | Ngữ Pháp Trong Tiếng Anh Giao Tiếp | Ms Hoa Giao Tiếp

Unit 18: Giới từ trong tiếng anh

I. Sơ lược về giới từ

Trong ngữ pháp, giới từ (preposition) là một bộ phận lời nói giới thiệu một giới ngữ. Một giới từ được đặt vào câu sẽ chỉ ra mối quan hệ giữa những điều được đề cập trong câu ấy.

Ví dụ: trong câu “The dog sleeps on the sofa” (Con chó ngủ trên ghế sofa), từ “on” là một giới từ, giới thiệu giới ngữ “on the sofa”

Trong ngôn ngữ học, giới từ được xem là thành viên của phân loại cú pháp “P”. “Giới ngữ”, gồm phần đầu giới từ và một bổ ngữ được sử dụng cho một loạt các chức năng cú pháp và chức năng ngữ nghĩa, trong đó phổ biến nhất là chức năng xác định và chức năng bổ trợ.

II. Vị trí của giới từ trong câu

Sau to be, trước danh từ:

 • Ví dụ: The pen is in my bag. (Cái bút ở trong cặp của tôi.)

Sau động từ:

– Giới từ có thể liền sau động từ, có thể bị 1 từ khác chen giữa động từ và giới từ.

Ví dụ:

 • I live in Ho Chi Minh. (Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh.)
 • I have an air-conditioner, but I only turn it on in summer. (Tôi có máy lạnh, nhưng tôi chỉ bật nó lên vào mùa hè.)

Các động từ được theo sau bởi một số giới từ thông dụng:

– Apologise TO somebody FOR something: xin lỗi ai về điều gì

Ví dụ: When I realised I was wrong, I apologised to him for my mistake. (Khi tôi nhận ra là tôi sai, tôi đã xin lỗi anh ta về lỗi lầm của mình.)

– Apply FOR a job/a place at university: xin việc/xin học đại học

Ví dụ: I think this job would suit you. Why don’t you apply for it?(Tôi nghĩ công việc này hợp với bạn đấy. Tại sao bạn không nộp đơn xin đi.)

– Care ABOUT somebody/something: quan tâm đến ai/cái gì

Ví dụ: He is very selfish. He doesn’t care about other people. (Anh ta rất ích kỷ. Anh ta chẳng quan tâm đến ai cả.)

– Take care OF somebody/something: chăm sóc, trông coi

Ví dụ: Have a nice holiday. Take care of yourself. (Đi nghỉ vui vẻ nhé. Hãy nhớ bảo trọng đấy!)

– Complain TO somebody ABOUT somebody/something: phàn nàn

Ví dụ: We complained to the manager of the restaurant about the food. (Chúng tôi đã phàn nàn với người quản lý nhà hàng về thức ăn.)

– Concentrate ON something: tập trung

Ví dụ: Don’t look out the window. Concentrate on your work. (Đừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hãy tập trung vào công việc đi.)

– Consist OF something: gồm, bao gồm

Ví dụ: We had an enormous meal. It consisted of seven courses. (Chúng tôi đã ăn một bữa linh đình. Nó gồm có bảy món.)

– Depend ON somebody/something: lệ thuộc, tùy thuộc

Ví dụ: “What time will you arrive?” “I don’t know. It depends on the traffic.” (“Bạn sẽ đến vào lúc mấy giờ?” “Tôi không biết nữa. Điều đó còn tùy thuộc vào tình trạng giao thông”.)

– Invite somebody TO a party/a wedding/…: mời ai đến dự tiệc/tiệc cưới/…

Ví dụ: Have you been invited to any parties recently? (Gần đây bạn có được mời đến dự bữa tiệc nào không?)

– Prefer somebody/something TO somebody/something: thích ai/cái gì hơn ai/cái gì

Ví dụ: I prefer tea to coffee. (Tôi thích trà hơn cà phê.)

– Translate (a book, …) FROM one language INTO another one: dịch (1 cuốn sách) từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác

Ví dụ: His books have been translated into many languages. (Sách của anh ấy đã được dịch sang nhiều thứ tiếng.)

>>> Một vài cấu trúc tiếng Anh có thể bạn quan tâm 1. Cách Chia Động Từ Trong Tiếng Anh 2. Mạo từ trong tiếng anh 3. Cấu trúc câu bị động

Sau tính từ

Ví dụ:

 • I’m not worried about living in a foreign country. (Tôi không lo lắng về việc sống ở nước ngoài.)
 • He is angry with you. (Anh ấy giận bạn.)

Các tính từ được theo sau bởi một số giới từ thông dụng:

– Nice/ kind/ good/ generous/ mean/ stupid/ silly/ intelligent/ clever/ sensible/ … OF somebody to do something:

Ví dụ: Thank you. It was nice of you to help me. (Cám ơn. Bạn thật tử tế đã giúp đỡ tôi.)

– Angry/ annoyed/ furious ABOUT something/ WITH somebody for doing something: tức giận

Ví dụ: They were angry with me for not inviting them to the party. (Họ tức giận vì tôi đã không mời họ đến dự tiệc.)

– Delighted/ pleased/ satisfied WITH something: hài lòng

Ví dụ: I was delighted/ pleased with the present you gave me. (Tôi rất thích/hài lòng với món quà bạn đã tặng tôi.)

– Disappointed/ bored/ fed up WITH something/ doing something: thất vọng, chán nản

Ví dụ: You get bored/ fed up with doing the same thing every day. (Bạn chán ngán vì ngày nào cũng phải làm cùng một công việc đó.)

– Surprised/ shocked/ amazed/astonished AT/BY something: ngạc nhiên

Everybody was surprised/ shocked at/by the news. (Mọi người ai cũng sửng sốt/ ngạc nhiên vì tin đó.)

– Afraid/ frightened/terrified/scared OF something: sợ

Ví dụ: “Are you afraid of dogs?” “Yes, I’m terrified of them.” (“Bạn có sợ chó không?” “Có, tôi sợ chúng lắm.”)

– Aware/ concious OF something: ý thức

Ví dụ: “Did you know they were married?” “No, I wasn’t aware of that.” (“Bạn có biết họ đã cưới nhau không?” “Không, tôi không biết chuyện đó.”)

– Good/ bad/ excellent/ brilliant AT (doing) something: giỏi về cái gì

Ví dụ: I’m not good at repairing things. (Tôi không giỏi chữa đồ lắm.)

– Impressed BY/WITH somebody/something: ấn tượng

Ví dụ: I wasn’t very impressed by/with the film. (Tôi không có ấn tượng gì nhiều về bộ phim đó.)

– Famous FOR something: nổi tiếng

Ví dụ: Viet Nam is famous for Ao dai. (Việt Nam nổi tiếng về Áo dài.)

– Responsible FOR something: chịu trách nhiệm về …

Ví dụ: Who was responsible for all that noise last night? (Ai chịu trách nhiệm tất cả về những tiếng ồn ào tối ngày hôm qua?)

– Different FROM somebody/something: khác với

Ví dụ: The film was quite different from what I expected. (Bộ phim hoàn toàn khác với những gì tôi mong đợi.)

– Interested IN something: thích, quan tâm đến

Ví dụ: Are you interested in art and architecture? (Bạn có quan tâm đến nghệ thuật và kiến trúc không?)

– Capable/ incapable OF something: có khả năng/không đủ khả năng làm gì

Ví dụ: I’m sure you are capable of passing the examination. (Tôi tin chắc rằng bạn có khả năng vượt qua kỳ thi.)

– Tired OF something/doing something: chán cái gì

Ví dụ: Come on, let’s go! I’m tired of waiting. (Nào, ta đi thôi! Tôi chán cảnh chờ đợi lắm rồi)

III. Phân loại giới từ

Loại giới từ

Giới từ thường gặp

Ý nghĩa

Ví dụ

Giới từ chỉ thời gian

At

Lúc

At 5pm, at midnight, at noon…

Nói về những kì nghỉ (toàn bộ một kì nghỉ)

At

Vào

At the weekend, at Christmas…

In

In

Chỉ một khoảng thời gian dài : tháng, mùa, năm

In September, in 1995, in the 1990s

Chỉ một kì nghỉ cụ thể, một khóa học và các buổi trong ngày.

In

Trong

In the morning, in the afternoon…

On (vào)

On

Chỉ ngày trong tuần hoặc ngày tháng trong năm

On Monday, on Tuesday ,…

Chỉ một ngày trong kì nghỉ hoặc các buổi trong 1 ngày cụ thể

On

Vào ngày

On Christmas Day

Giới từ chỉ nơi chốn

At

Dùng cho nơi chốn nhỏ như trường học, sân bay…

At the desk

In

In

Ở bên trong

In Hanoi

On, above, over

On, above, over

Bên trên

Above the box

Giới từ chỉ sự chuyển dịch

To, into, onto

Đến, tiếp cận và tiếp xúc bề mặt,ở phía ngoài cùng của vật, địa điểm

Into the garden

Across

Across

Ngang qua

A bird is flying across

Along

Along

Dọc theo

I knew it all along

Round, around, about

Round, around, about

Quanh

A round voyage Halong bay

Giới từ chỉ thể cách

With

Với

I’m shopping with my brother

Without

Without

Không, không có

To travel without a ticket

According to

According to

Theo

According to the archives, he was born in Paris

In spite of

In spite of

Mặc dù

In spite of eating KFC regularly Giang remained slim

Instead of

Instead of

Thay vì

I’ll have coffee instead of tea

Giới từ chỉ mục đích

To

Để

In order to

Để

She gave up work in order/so as to have more time with the children

For

Dùm, dùm cho

He signed it for me, Let me do it for you

So as to

Để

She works hard so as to have a better life in the future

Giới từ chỉ nguyên do

Thanks to

Nhờ ở

Thanks to your help, I passed the exam

By means of

By means of

Nhờ, bằng phương tiện

By means of something

Tác nhân hay phương tiện

By

Bằng, bởi

I go to school by bus

With

Bằng

You can see it with a microscope

Sự đo lường, số lượng

By

Theo, khoảng

They sell eggs by the dozen

Sự tương tự

Like

Giống

She looks a bit like Queen Victoria

Sự liên hệ hoặc đồng hành

With

Cùng với

She lives with her uncle and aunt

Sự sở hữu

With, of

Có, của

We need a computer with a huge memory

IV. Cách sử dụng giới từ thông dụng

Trong các loại giới từ, thì các giới từ in on at là được dùng phổ biến nhất, dưới đây là tóm tắt các thông tin về giới từ thông dụng trong tiếng anh, mà các bạn phải biết để vận dụng tốt nhất.

 • At

– At + thời gian cụ thể: at 7 o’clock, at 6.15 pm
– At + thời điểm: at noon, at night
– At + địa điểm cụ thể: at home, at the station, at the airport
– At + tên một toà nhà: at the cinema
– At + nơi làm việc/học tập: at work, at school
– At + địa chỉ email: email me at [email protected]
– At + địa chỉ có số nhà: at 139 Cau Giay street

 • In

– In + tháng: in June, in May, in October
– In + mùa: in Autumn, in Spring
– In + năm: in 1989
– In + một buổi trong ngày: in the morning, in the afternoon
– In + một không gian: in the room, in the park
– In + tên làng, thị trấn, thành phố: in Hanoi, in Paris
– In + tên nước: in Vietnam, in the USA
– In + ô tô/taxi: in a car, in a taxi
– In + phương hướng: in the North, in the South
– In + vị trí: in the middle, in the back

 • On

– On + ngày trong tuần: on Monday, on Tuesday
– On + ngày tháng: on 30th October
– On + một ngày trong kỳ nghỉ: on Christmas Day
– On + một buổi trong ngày cụ thể: on Sunday morning
– On + trên bề mặt: on the table, on the wall
– On + nơi chốn/số tầng: on the 2nd floor, on the farm
– On + phương tiện công cộng/cá nhân: on a bus, on a bicycle
– On + vị trí trái phải: on the left, on the right

 • Under

– Under + vật che khuất: under the table, under the pot, under the surface
– Under + quá trình, hoạt động: under construction, under these conditions, under attack
– Under + tuổi tác: under 40, under 12
– Under + khoảng thời gian: under one hour, under 30 minutes
– Under + tiền bạc: under 3 dollars, under 100.000 VNĐ

 • Below

– Below + vật thấp hơn về vị trí: below sea level, the description below
– Below + nhiệt độ (thang đo): below 10 degrees
– Below + vị trí thấp hơn chung chung: below his belt, below the horizon

 • Ago – Before

– Một khoảng thời gian (quá khứ) + ago: 2 years ago, a decade ago, 10 months ago, an hour ago

– Before + một mốc thời gian, một thời điểm: before 2020, before meals, before dawn, before bedtime
– Before + một sự kiện: before the police arrived, before I graduate

 • Above – Over

– Above + vật cao hơn vật khác: above the row
– Above + nhiệt độ: five degrees above zero

– Over + tuổi tác: over 18, over 50
– Over + tốc độ: over the speed limit
– Over + số tiền: over $5,000
– Over + một cái gì đó (vượt qua): over the bridge, over the wall

 • To – Into

– To + một địa điểm: to the cinema, to the post office
– To + một nước/một địa danh: to London, to Paris, to France
– To + bed: đi ngủ

– Into + phòng/toà nhà: go into the kitchen, go into the building, go into the house

>>> Nếu bạn chưa biết cách phát âm chuẩn giới từ To thì hãy tham khảo ngay video hiện tượng giảm âm với giới từ TO trong Phát âm tiếng Anh dưới đây nhé:

 • Across – Through

– Across + một mặt phẳng: across the street
– Across + sông: across the river
– Across + cầu: across the bridge

– Through + thể tích/khối: through the wood, through the glass
– Through + rừng cây/đám người: through the crowd

 • About

– About + người/vật: tell me about him, tell me about the food
– About + mốc/khoảng thời gian: about 5 a.m, about 2 hours
– About + số (nhiệt độ, khoảng cách, chiều cao): about 20 degrees, about 20 milles

 • Since – For

– Since + một mốc thời gian: since 1995, since 3 p.m, since last year
– Since + mệnh đề: since I was born

– For + một khoảng thời gian: for 2 years, for my whole life, for 3 weeks

V. Sai lầm khi sử dụng giới từ

 • Suy luận từ cách dùng đã gặp trước đó

Trước đó ta gặp : worry about : lo lắng về

Lần sau gặp chữ : discuss _____ (thảo luận về) thế là ta suy ra từ câu trên mà điền about vào, thế là sai.

 • Không nhận ra là giới từ thay đổi vì thấy cùng một danh từ

Trước đó ta gặp : in the morning

Thế là khi gặp : ___ a cold winter morning, thấy morning nên chọn ngay in => sai (đúng ra phải dùng on)

 • Bị tiếng Việt ảnh hưởng

Tiếng Việt nói: lịch sự với ai; nên khi gặp : polite (lịch sự ) liền dùng ngay with ( với ) => nên thay bằng từ: important (quan trọng) với/ đối với

VI. Bài tập về giới từ

Bài tập 1: Chọn đáp án đúng cho các câu dưới đây.

1. _____ time _____ time I will examine you on the work you have done.

A. From / to B. At / to C. In / to D. With / to

2. Make a comment _____ this sentence!

A. to B. in C. on D. about

3. The clerk _____ that counter said those purses were _____ sale.

A. in/ for B. at/ on C. at/ in D. on/ on

4. The people next door are furious _____ us _____ making so much noise last night.

A. at/ with B. with/ for C. for/ to D. about/ in

5. The Vietnamese participants always take part _____ sports events with great enthusiasm.

A. in B. on C. at D. to

Bài tập 2: Điền giới từ phù hợp vào chỗ trống trong các câu dưới đây.

6. The price of electricity is going up _____ August.

7. They came to visit us _____ my birthday.

8. Did you have a good time _____ Christmas?

9. The children are really excited _____ their summer vacation.

10. We were very disappointed _____ the organization of the festival.

Đáp án

1. A 2. C 3. B 4. D 5. A
6. in 7. on 8. at 9. about 10. with

> Cách sử dụng mạo từ trong tiếng anh

Hy vọng, qua bài giảng ngắn này của cô, các bạn đã thuần thục giới từ trong tiếng Anh để có thể áp dụng mọi lúc mọi nơi. Đây là kiến thức căn bản để giúp bạn sử dụng đúng ngữ pháp cũng như hoàn thiện hơn trong việc sử dụng tiếng anh như người bản ngữ.

** Nếu bạn đang cần tham gia một khoá học giao tiếp tiếng Anh bài bản, hãy đăng ký thông tin ngay tại đây nhé:

Nhận lộ trình FREE

 • Lịch khai giảng
 • Giáo trình tự học tiếng anh

Bạn đang xem bài viết: Unit 18: Giới từ trong tiếng anh. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *