Unit 4 lớp 7: Music and Arts – Project

Tiếng Anh 7 Global Success – Unit 4 Music And Arts – Getting Started – Trang 40,41
Tiếng Anh 7 Global Success – Unit 4 Music And Arts – Getting Started – Trang 40,41

Unit 4 lớp 7: Music and Arts – Project

Bài học Unit 4 lớp 7 phần Project tạo cho các em không khí thoải mái để tìm hiểu về tranh Đông Hồ và tập vẽ một bức tranh theo ý thích. Trong tiết học này, các em được sáng tạo trong quá trình vẽ, được quan sát các bức tranh của các bạn khác và đưa ra so sánh. Cuộc triển lãm tranh trong lớp sẽ là điểm thú vị của tiết học. Mời các em cùng đến với bài học.

Mục lục nội dung

Dong Ho paintings (Tranh Đông Hồ)

1. Task 1 Unit 4 lớp 7 Project

Work in groups. Look at the following pictures and read the information below.

(Làm theo nhóm. Nhìn vào những bức hình sau và đọc thông tin bên dưới.)

Tạm dịch:

Tranh Đông Hồ được làm ở làng Đông Hồ, tỉnh Bắc Ninh. Chúng được làm bằng tay, thể hiện những con vật, truyền thuyết và cuộc sống hàng ngày. Những bức tranh được làm bằng giấy truyền thông với những màu sắc tự nhiên đẹp. Chúng được mua và được thưởng lãm vào ngày Tết.

2. Task 2 Unit 4 lớp 7 Project

Based on the information about Dong Ho paintings and your own ideas, draw a picture of animals or the things around you. Write a few sentences to describe your picture. Think of the following before you start painting. (Dựa vào thông tin về tranh Đông Hồ và những ý kiến riêng của bạn, vẽ một bức tranh về động vật hoặc những đồ vật xung quanh bạn. Viết vài câu miêu tả bức tranh của bạn. Nghĩ về những điều sau đây trước khi bạn vẽ.)

– Content: (an animal, a tree, a flower, a person …) (Nội dung: (một con vật, một cái cây, một bông hoa, một người…))

– Materials: (pencil, crayon, paper, canvas …) ( Vật liệu: (bút chì, bút chì màu, giấy, vải dầu))

– Colours: (red, yellow, blue …) ( Màu sắc: (đỏ, vàng, xanh dương…))

Guide to answer

I draw a painting of a chick. I draw it by pencil and yellow crayon on the white paper. The chick has two colours: yellow and grey. It’s very cute and a little bit fat. It is standing in the yard and looking for food

Tạm dịch:

Tôi vẽ một bức tranh về một con gà con. Tôi vẽ nó bằng bút chì và bút chì màu vàng trên giấy trắng. Con gà con có hai màu: vàng và xám. Nó dễ thương và hơi béo một tí. Nó đang đứng ở sân và tìm thức ăn.

Organise a painting exhibition among the class members. Write a few sentences comparing different paintings. (Tổ chức một cuộc triển lãm tranh giữa các thành viên trong lớp. Viết một số câu so sánh những bức vẽ khác nhau.)

– Hà draws a cow. It is brown and is drawn on the white paper. (Hà vẽ con bò. Nó màu nâu và được vẽ trên giấy trắng.)

– Bao draws a bamboo tree. It’s green and it is drawn by green crayon. It’s straight and tall. (Bảo vẽ một cây tre. Nó màu xanh và được vẽ bằng bút màu xanh. Nó thẳng và cao)

– The painting of Ha is not very different from my painting. It’s about an animal. My chick is not big as her cow. He draws it on the white paper, too. (Tranh của Hà không khác tranh của tôi lắm. Bạn ấy cũng vẽ con vật. Con gà con của tôi không to bằng con bò của bạn ấy. Bạn ấy cũng vẽ nó trên giấy trắng.)

– The painting of Bao is different from my painting. It’s about a tree. (Bức tranh của Bảo khác của tôi. Bạn ấy vẽ cây)

3. Conclusion

Kết thúc bài học, các em cần tìm hiểu thêm về tranh Đông Hồ; hoàn thành bức tranh và viết vài câu miêu tả bức tranh mình vừa vẽ, sau đó viết vài câu so sánh bức tranh của mình với các bạn để xem điểm giống nhau và khác nhau. Cùng tổ chức một cuộc triển lãm tranh trong lớp và chọn ra bức tranh đẹp nhất với lời miêu tả hay nhất.

  • Tham khảo thêm
  • doc Unit 4 lớp 7: Music and Arts – Getting Started
  • doc Unit 4 lớp 7: Music and Arts – A Closer Look 1
  • doc Unit 4 lớp 7: Music and Arts – A Closer Look 2
  • doc Unit 4 lớp 7: Music and Arts – Communication
  • doc Unit 4 lớp 7: Music and Arts – Skills 1
  • doc Unit 4 lớp 7: Music and Arts – Skills 2
  • doc Unit 4 lớp 7: Music and Arts – Looking Back

Bạn đang xem bài viết: Unit 4 lớp 7: Music and Arts – Project. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *