Unit 9 lớp 4 Family and Friends Lesson 2 – Grammar

GIẢI SÁCH BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 4- UNIT 9/emilychannel
GIẢI SÁCH BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 4- UNIT 9/emilychannel

Mời các em đến với bài học Lesson 2 – Unit 9 để cùng học một điểm ngữ pháp mới. Bài học này giới thiệu đến các em cấu trúc so sánh hơn và so sánh nhất. Các em cùng làm các bài tập để ghi nhớ điểm ngữ pháp này nhé!

Tóm tắt lý thuyết

Grammar (Ngữ pháp)

1.1. Task 1 Unit 9 Lesson 2

Listen to the story and repeat. Act. (Nghe câu chuyện và lặp lại. Diễn câu chuyện)

Tạm dịch:

1. Cô giáo: Chào cả lớp. Hôm nay cô có một câu hỏi cho các em!

Max: Tuyệt vời!

2. Cô giáo: Ngọn núi nào cao nhất thế giới?

Max: Núi Everest.

Cô giáo: Đúng vậy! Đại dương nào rộng nhất thế giới?

Max: Đó là Thái Bình Dương!

Cô giáo: Đúng rồi!

3. Cô giáo: Loài vật nào nhanh nhất thế giới?

Amy: Con chuột!

Cô giáo: Không! Con chuột không phải là động vật nhanh nhất thế giới. Động vật nhanh nhất thế giới là con báo.

4. Amy: Không ạ! Con chuột kìa! Nhìn kìa ạ!

Max: Ha ha! Bây giờ Amy là học sinh nhanh nhất lớp.

1.2. Task 2 Unit 9 Lesson 2

Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

Click to listen

Tạm dịch:

Một con báo nhanh hơn con chuột.

Đại dương rộng hơn hồ

Động vật nào nhanh nhất thế giới?

Động vật nhanh nhất thế giới là báo.

Thái Bình Dương là đại dương rộng nhất thế giới.

– Núi của mình lớn hơn núi của bạn, Nam!

– Nhìn này, Anh! Núi của mình lớn nhất!

1.3. Task 3 Unit 9 Lesson 2

Read and write T (true) or F (false). (Đọc và viết T (đúng) hoặc F (sai))

1. Nam is the tallest boy. T

2. Duy is faster than Nam. ___

3. Bao is the faster boy. ___

4. Nam is slower than Duy. ___

5. Bao is taller than Duy. ___

6. Duy is shortest boy. ___

Guide to answer

2 – F

3 – T

4 – F

5 – T

6 – T

Tạm dịch:

1. Nam là cậu bé cao nhất.

2. Duy nhanh hơn Nam.

3. Bảo là cậu bé nhanh hơn.

4. Nam chậm hơn Duy.

5. Bảo cao hơn Duy.

6. Duy là cậu bé thấp nhất.

1.4. Task 4 Unit 9 Lesson 2

Write. (Viết)

1. The U.S.A is bigger (big) than Viet Nam.

2. Mount Everest is the ___ (high) mountain in the world.

3. Cars are ___ (fast) than bikes.

4. Grapes are ___ (small) than apples.

5. Lake Baikal is the ___ (deep) lake in the world.

6. Mice are ___ (slow) than cheetahs.

Guide to answer

2. highest.

3. faster

4. smaller

5. deepest

6. slower

Tạm dịch

1. Mỹ lớn hơn Việt Nam.

2. Núi Everest là núi cao nhất thế giới.

3. Xe hơi nhanh hơn xe đạp.

4. Nho nhỏ hơn táo.

5. Hồ Baikal là hồ sâu nhất thế giới.

6. Con chuột chậm hơn con báo.

Bài tập minh họa

Look at the picture. Then write sentences. (Nhìn vào bức tranh. Sau đó viết câu.)

Example:

The chicken is the smallest animal. (Con gà là động vật nhỏ nhất)

Key

– The duck is smaller than the pig.

– The pig is small.

– The sheep is big.

– The horse is bigger than the sheep.

– The cow is the biggest animal.

Luyện tập

3.1. Kết luận

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ:

– Cấu trúc so sánh hơn: S1 + tobe + adj + er + than + S2

Ex: Grapes are smaller than apples. (Nho nhỏ hơn táo)

– Cấu trúc so sánh nhất: S + tobe + the + adj + est

Ex: Lake Baikal is the deepest lake in the world. (Hồ Baikal là hồ sâu nhất thế giới.)

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Lesson 2 – Unit 9 chương trình Tiếng Anh lớp 4. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 9 lớp 4 Family and Friends Lesson 2.

 • Câu 1: Choose the best answer

  The boy is ……………..than the girl.

  • A. taller
  • B. smaller
  • C. shorter
  • D. deeper
  • A. taller
  • B. shorter
  • C. deeper
  • D. better
  • A. shorter
  • B. smaller
  • C. bigger
  • D. deeper

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Lesson 2 – Unit 9 Tiếng Anh 4

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Bạn đang xem bài viết: Unit 9 lớp 4 Family and Friends Lesson 2 – Grammar. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *