Việc tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội trên đường bộ được thực hiện như thế nào?

những con kiến đi diễu hành | vần cho trẻ em | The Ants Go Marching
những con kiến đi diễu hành | vần cho trẻ em | The Ants Go Marching

Tôi đang có thắc mắc và muốn nhờ Ban biên tập giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Việc tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội trên đường bộ được thực hiện như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Pháp luật nước ta có quy định: Đường bộ gồm đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ.

Theo đó, tại Khoản 1 Điều 35 Luật Giao thông đường bộ 2008 có quy định về vấn đề mà bạn đang thắc mắc như sau:

Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội trên đường bộ thực hiện theo quy định sau đây:

– Cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng đường bộ để tiến hành hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền thống nhất bằng văn bản về phương án bảo đảm giao thông trước khi xin phép tổ chức các hoạt động trên theo quy định của pháp luật;

– Trường hợp cần hạn chế giao thông hoặc cấm đường thì cơ quan quản lý đường bộ phải ra thông báo phương án phân luồng giao thông; cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng đường bộ quy định như quy định trên phải thực hiện việc đăng tải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ;

– Ủy ban nhân dân nơi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương tổ chức việc phân luồng, bảo đảm giao thông tại khu vực diễn ra hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội.

Trên đây là nội dung giải đáp về việc tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội trên đường bộ.

Trân trọng!

Bạn đang xem bài viết: Việc tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội trên đường bộ được thực hiện như thế nào?. Thông tin do truongmaugiaoso8-badinh.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *